Gå direkt till innehåll
Västerås stad skickar ut krisberedskapsbroschyr till samtliga hushåll i Västerås kommun

Pressmeddelande -

Västerås stad skickar ut krisberedskapsbroschyr till samtliga hushåll i Västerås kommun

Den 16 november skickar Västerås stad ut en broschyr, Viktig information till Västerås invånare i händelse av kris eller krig, till alla hushåll i Västerås. Broschyren ska bidra till att människor som bor i Västerås kommun ska kunna skapa sig en bättre bild av hur de kan stärka sin hemberedskap samt ha samlad information lättillgänglig om en allvarlig kris inträffar i Västerås.

-Vår uppfattning är att människor vill ha kunskap för att kunna ta ansvar och fatta egna välgrundade beslut. Det är därför viktigt att berätta för västeråsarna att vi alla, efter förmåga, har ansvar för att ha en beredskap för att kunna hantera olika händelser. Några viktiga budskap från oss är: Ta eget ansvar, skaffa förnödenheter, planera din hemberedskap. Läs broschyren om att skapa din egen planering, vad som kan vara bra att ha hemma för att klara en tid utan till exempel vatten och el, säger Johan Ahlström, riskingenjör stadsledningskontoret Västerås stad.

Broschyren är på 16 sidor och innehåller text och illustrationer. Informationen handlar om till exempel hur man kan förbereda sig själv för att klara en kris, var västeråsarens närmaste trygghetspunkt finns, hur man får information om en kris inträffar, vad Västerås stad gör vid en kris och hur man hittar skyddsrum med mera.

-Ett av Västerås stad uppdrag vid kris är att ta hand om våra allra mest utsatta. Vi har bland annat planer för hur vi ska kunna stötta västeråsarna med trygghetspunkter, vattenförsörjning och annat. Allt detta står att läsa om i broschyren. Men alla måste hjälpas åt för att kunna klara sig. Vi vill uppmana privatpersoner att själva förbereda sig och sina närmaste och skaffa en bra hemberedskap för att klara samhällsstörningar, säger Johan Ahlström.

Västerås stad är en av myndigheterna som har en del i ansvaret att informera invånarna i kommunen om krisberedskap. 2018 skickade MSB ut en broschyr till alla hushåll i Sverige. Västerås stad tog då fram en version som var specifik för Västerås kommun. Eftersom läget i världen förändrats sedan broschyren delades ut 2018 och det säkerhetspolitiska läget är ett annat, så har Västerås stad valt att skicka ut en reviderad och ytterligare kompletterad broschyr till alla hushåll i Västerås kommun.

Broschyren kommer att finnas översatt till engelska, finska, ukrainska, arabiska, persiska, tigrinja och somaliska. De olika språkversionerna kommer att finnas tillgängliga att hämta i stadshusentrén samt finnas på vasteras.se och även delas ut vid utvalda tillfällen. Hela vasteras.se, även broschyren, kan man få uppläst eller översatt till det språk man önskar genom ett inbyggt verktyg i webbsidan.

Kontaktperson för media

Johan Ahlström, riskingenjör stadsledningskontoret, 021-39 17 14, johan.ahlstrom@vasteras.se

Mer information om krisberedskap, hemberedskap, skyddsrum med mera:

Västerås stads webbsida: www.vasteras.se/krisberedskap.

MSBs webb: https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/hemberedskap---preppa-for-en-vecka/

www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/fragor-och-svar-om-skyddsrum

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås