Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås stad redovisar överskott trots obalanser

Kommunstyrelsen behandlade i dag tertialrapporten för januari–augusti. Totalt beräknas ett överskott i förhållande till budget på 130 miljoner kronor. Det goda resultatet beror på att Västerås stad räknar med realisationsvinster på cirka 190 miljoner kronor, främst på grund av försäljningar av tomträtter.

Realisationsvinster är tillfälliga och problemet för staden är att de stora verksamheterna inom skola, vård och omsorg redovisar stora underskott. När realisationsvinsterna räknas bort blir stadens resultat negativt, - 60 miljoner kronor.

– Läget är allvarligt. Vi måste komma till rätta med obalanserna i de nämnder som har underskott. Samtidigt måste alla göra sin del för att få en ekonomi i balans. Detta måste åstadkommas under 2016, säger Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga styrelser att hjälpa till att begränsa underskotten. Inför 2016 måste nämnderna skapa balans i sina budgetar. Kommunstyrelsen gav också särskilda uppdrag till äldrenämnden, nämnden för funktionshindrade och arbetsmarknads- och utbildningsnämnden.

För mer information:
Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande, Västerås stad, 021- 39 12 62,
sms 076-569 49 03
Thomas Energård, ekonomidirektör, Västerås stad, 021- 39 24 44, 076- 569 04 21

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås