Följ Västerås stad

Västerås stad redovisar ett starkt resultat för 2009

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 15:23 CET

Västerås stad har under flera år haft goda ekonomiska resultat och år 2009 är inget undantag. Staden presenterar för år 2009 ett positivt resultat om 204 Mkr.

Trots minskade skatteintäkter är resultatet +204 Mkr. Ett antal poster av engångskaraktär, framför allt en ökning av sålda tomträtter, bidrar till det goda resultatet. I årets resultat ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar med 364 Mkr.

De flesta styrelser och nämnder redovisar överskott jämfört med budget. Investeringsnivån har under året varit lägre än planerat.

Resultatet, exklusive poster av engångskaraktär, uppgår till 81 Mkr. Att Västerås stad är med och finansierar Citybanan påverkar resultatet.

Försörjningsstödet har ökat något under 2009, men inte lika mycket som i andra kommuner av liknande storlek.

- Det känns bra att kunna konstatera att vi har ett positivt resultat även i år. En stabil ekonomi i ryggen är ett gott utgångsläge för 2010 och det tryggar framtidens välfärd, säger kommunstyrelsens ordförande Elisabeth Unell.  

Stadsdirektör Monica Ericsson är också nöjd med det positiva ekonomiska resultatet.

- Bokslutet visar på ett bra resultat för 2009, ett resultat som alla stadens verksamheter starkt bidragit till. Det känns bra att kommunens ekonomi är stabil och att vi också framöver kan fortsätta utveckla kvaliteten i våra verksamheter, säger Monica Ericsson.

För mer information:
Thomas Energård, ekonomidirektör Västerås stad, 021-39 24 44
Monica Ericsson, stadsdirektör Västerås stad, 021-39 11 04
Elisabeth Unell, kommunstyrelsens ordförande Västerås stad, 021-39 22 24