Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås stad ökar sin investering för att etablera ett tågstopp på Finnslätten från 100 miljoner till 200 miljoner kronor

Finnslätten, beläget i norra Västerås, är ett teknik- och kunskapskluster som samlar några av världens främsta företag inom elektrifiering och energiteknik. För att möta det ökande behovet av kompetens och arbetskraft från pendlare är ett tågstopp på Finnslätten av avgörande betydelse. En enig kommunstyrelse är överens om att öka investeringen för att etablera ett tågstopp där.

– Det är nödvändigt för att vi ska kunna tillgodose behovet av kompetens och arbetskraft från pendlare. Finnslätten är ett centrum för elektrifiering och energiteknik, och därför blir ett tågstopp på Finnslätten vitalt för vår stad och hela Mälardalens utveckling, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det är en kraftigt expansiv industri med stor potential att ytterligare utveckla den betydelsefulla basindustrin i Sverige, med stora bidrag till Sveriges välstånd och jobbskapande. Eftersom utvecklingen av verksamheten på Finnslätten är avgörande för Sveriges och Europas elektrifiering och omställningen av de globala energi- och transportsystemen, är Finnslättens utveckling att betrakta som ett nationellt intresse.

– Vi vill att Västerås som ort ska vara navet i världen kring utveckling av automation och robotik. På Finnslätten finns möjlighet till att skapa förutsättningar att fortsätta vara ledande kring dessa frågor, därför är det här beslutet om att öka investeringen bra, säger Helene Öhrling, stadsdirektör Västerås stad.

För mer information:

Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande 021-39 32 31

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås