Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås stad och VafabMiljö samarbetar med Botswana inom avfallshantering

Lördagen den 14 september besöker en fullmäktigedelegation från Botswanas huvudstad Gaborone ett Återbruk i Västerås stad.

Delegationen består av viceborgmästaren, oppositionsledaren och representanter från utbildning-, social- och hälsoförvaltningen, vice stadsdirektören för tekniska förvaltningen, projektledare och projektmedlemmar.  Inriktningen för besöket är ett gemensamt projekt inom avfallshantering för att utreda förutsättningar och ta fram en modell för en återvinnings- och omlastningsstation i Gaborone. Under fyra dagar diskuterar representanter från Gaborones fullmäktige, stadsledningen från Västerås stad och VafabMiljö avfallshanteringen i Västerås och Gaborone.

Sverige och Västerås ligger långt fram i ett internationellt perspektiv när det gäller avfallshantering. Många länder har stora problem och lagrar det mesta på deponi, dvs. samlar avfallet på soptippar. Ett mål med detta projekt är att avfallshanteringen i Gaborone blir mer effektiv och socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar. Genom sund resurshantering kommer en återvinnings- och omlastningsstation bidra till att motverka klimatförändringar och miljöpåverkan från avfallshanteringen, samtidigt som den skapar arbetstillfällen och stärker den lokala myndigheten genom samverkan mellan offentliga och privata sektorn. Projektet finansieras genom stöd från Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida.

Delegationen kommer också att besöka avfallsanläggningen på Gryta i samband med att VafabMiljö håller öppet hus för allmänheten på lördag den 14 september. Där kommer man att kunna se en utställning om VafabMiljös verksamhet, träffa personal från alla olika avdelningar, byta leksaker med varandra, titta på biogasanläggningen och annan avfallshantering, m.m. Detta är ett exempel på hur man kan göra för att nå allmänheten, något som både politiker och tjänstemän från Gaborone har uttryckt intresse för.

Projektet pågår under tre år till februari 2015. Vid projekttidens slut ska det finnas en genomförd förstudie för en omlastningsstation med sorterings- och återvinningsmöjligheter, inklusive design, lokalisering, miljökonsekvensbeskrivning och affärs- och ägandeskapsmodell. En viktig del är att tidigt involvera lokala återvinningsföretag.

Medias representanter hälsas välkomna att vara med när representanter från Västerås stad och VafabMiljö tillsammans med Gaborones fullmäktigerepresentanter berättar om västeråsarnas sophantering på Bäckby Återbruk, den 14 september kl. 14.15-15.00, samt vid Öppet hus på Gryta avfallsanläggning där denna delegation kommer att delta ca kl. 11-12:30.


Mer information
Eva Little, ansvarig för internationella frågor, Västerås stad, 021-39 15 69
Per-Erik Persson, avd. chef Teknik och miljö, VafabMiljö AB, 021-39 35 65
Charlotta Filling, internationell strateg, Västerås stad, 021-39 26 36

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad
Gå i skola i Västerås
Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås