Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås stad levererar ett starkt bokslutsresultat

Västerås stad har sammanställt bokslutet för 2011. Stadens budgetmål på 90 Mkr har klarats.

Resultatet, exklusive realisationsvinster, uppgår till 120 Mkr, vilket motsvarar 2 procent av skatteintäkterna. Därutöver har staden engångsintäkter i samband med fastighetsförsäljningar som medfört realisationsvinster på 84 Mkr.

Den främsta anledningen till det förbättrade resultatet är att skatteintäkterna blivit 87 Mkr högre än budgeterat.

Totalt ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med 3,6 procent, medan ökningen av stadens nettokostnader stannade vid 2,5 procent.

Resultatet innebär att staden klarat sitt mål att finansiera årets investeringar utan upplåning.

 – Den konjunkturnedgång som nu påbörjats kommer att medföra minskade skatteintäkter för kommunerna. Det känns därför mycket positivt att staden levererat ett starkt resultat 2011 som en stabil grund inför de mer osäkra framtidsutsikterna de kommande åren, säger stadsdirektör Monica Ericsson

Mer information:
Monica Ericsson, stadsdirektör, 021-39 11 03
Thomas Energård, ekonomidirektör, 021-39 24 44

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås