Gå direkt till innehåll
Västerås stad köper silofastigheterna i centrala Västerås av Lantmännen. Foto: Västerås stad
Västerås stad köper silofastigheterna i centrala Västerås av Lantmännen. Foto: Västerås stad

Pressmeddelande -

Västerås stad köper silofastigheterna av Lantmännen

Västerås stad och Lantmännen har kommit överens om att staden förvärvar silofastigheterna i centrala Västerås. Övertagandet beräknas till 2029. ”Vi är mycket glada över att den här förhandlingen äntligen har landat – det är viktigt för Västerås utveckling. Nu väntar den kommunala beslutsprocessen innan allt är klart” säger kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S). Lantmännen har erbjudits möjligheten att förvärva ny mark för sin verksamhet vid Västerås hamnområde.

Diskussioner om att förvärva silofastigheterna har förts i flera år. Siloverksamheten behöver flyttas från sitt nuvarande läge för att Västerås ska kunna utvecklas med nya bostäder, verksamheter och platser för människorna. Silon är idag omgärdad av en bullerskyddszon på 200 meter, något som hindrar utvecklingen av stadens mest centrala delar. Utvecklingen sker inom ramen för projekt Mälarporten, det som ska bli Västerås nya stadsdel. Lantmännen är positiv till överenskommelsen och har erbjudits möjlighet att förvärva ny mark för sin verksamhet i hamnområdet.

– Det är mycket bra att vi nu har en överenskommelse med Västerås stad. Avtalet ger tid för anpassning och möjligheter att utveckla spannmålsverksamheten i regionen, både för lantbrukarna och för livsmedelsindustrin, säger Joachim Haas, fastighetsdirektör på Lantmännen.

Stadens planerade förvärv baseras på en oberoende värdering av Lantmännens fastigheter. Förvärvet består av totalt tre olika fastigheter lokaliserade i Mälarporten.

– Vi har velat gå Lantmännen till mötes, samtidigt som vi först och främst behövt se till skattebetalarnas bästa. Det har vi gemensamt lyckats med i den här överenskommelsen och om allt faller på plats med de kommunala processerna kommer vi nu att kunna utveckla Mälarporten till ett område för västeråsarna – i ett av Västerås bästa lägen, säger Sanna Edling, projektchef Mälarporten.

När Västerås stad förvärvar silofastigheterna innebär det att staden kan utvecklas med nya bostäder, verksamheter och områden för västeråsarna. Det innebär också att Lantmännens verksamhet kan utvecklas. Västerås stad kommer att ansvara för rivning och sanering av byggnaderna, om Länsstyrelsen och kommunen ger klartecken till rivning. Det är möjligt både att bygga om själva betongsilon till bostäder eller verksamheter alternativt att riva den. Planeringen för vad som ska finnas på platsen i framtiden sker i planskedet. Övertagande av fastigheterna sker den 2 juli 2029.

– Det här är en viktig milstolpe i Västerås och Mälarportens utveckling, det är ett efterlängtat besked att vi äntligen kan planera området och ge plats för attraktiva bostäder och verksamheter mitt i centrala staden, säger Jesper Brandberg (L), ordförande i Fastighetsnämnden.

Kontaktuppgifter

Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, staffan.jansson@vasteras.se, 021-39 32 31

Jesper Brandberg (L) ordförande Fastighetsnämnden, jesper.brandberg@vasteras.se, 021-39 13 98

Sanna Edling, projektchef Mälarporten, sanna.edling@vasteras.se, 021-39 10 57

Joachim Haas, Fastighetsdirektör Lantmännen, joachim.haas@lantmannen.com, 070-357 16 43 

Fakta:

Västerås stad avser att förvärva tre fastigheter från Lantmännen i centrala Västerås: Västerås 1:206, Västerås 1:207 samt Gasklockan 12 för utveckling av Mälarporten.

Lantmännen ges möjlighet att förvärva del av fastighet av Västerås stad i hamnen för byggnation av ny siloanläggning.

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås