Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås stad inför eHemtjänst

Äldrenämnden beslutade vid dagens sammanträde att införa eHemtjänst från och med 2013. Västerås stad kommer som första kommun i Sverige att införa eHemtjänst i större skala.

Västerås stad har sedan 2010 samarbetat med två hemtjänstgrupper och deras kunder för att testa eHemtjänst i praktiken. En av dem som testat är Rune. Han har haft hemtjänst i fem år och har behov av hjälp sex gånger om dagen. Hälften av de besöken har nu ersatts av eHemtjänst. För Rune har det betytt ökad självständighet och att han får den lugn och ro som han känner att han behöver.

– Jag tyckte det blev för mycket spring här hemma, helt enkelt. Utöver besöken har jag nu kontakt med personalen tre gånger om dagen via videosamtal på min tv. Det är snabbt och smidigt. Hemtjänstpersonalen frågar hur jag mår och kan också se om jag mår bra, säger Rune.

Rune använder en teknik som heter Joice. Det är en lättanvänd fjärrkontroll som är kopplad till hans tv. Alla som har en dator med webbkamera kan kontakta Rune och samtala med honom, såväl anhöriga som hemtjänstpersonal. Rune tycker att det fungerar bra och att det är snabbt och smidigt.

– De gånger tekniken inte fungerat har hemtjänstpersonalen kommit hem till mig istället.

Enkelt och jättekul
En annan teknik som också är en del av eHemtjänsten är ippi. Med hjälp av den kan den som har hemtjänst skicka och ta emot sms, mms och e-post i tv:n. Edit, 95, har e-hemtjänst varje dag via ippi.

– Om jag som är 95 klarar av att använda den, då klarar vem som helst det, säger hon.

Till ippin skickar hemtjänsten meddelande om när de kommer och visar en bild av personen som ska komma på besök den dagen. För Edit har det betytt ökad trygghet.

 – Det här känns jätteskönt för mig och jag känner mig inte alls lika orolig längre. Jag får också meddelande när personal går på semester. Något som är jättekul är att jag också får meddelanden och bilder från min dotter och mina barnbarn, säger Edit.

Vad gör du om tekniken skulle krångla?
– Det har hänt att samma bild dyker upp flera gånger. Men då drar jag bara ur tv-sladden och startar om, och då brukar det fungera som vanligt.

Kort om eHemtjänst
eHemtjänst är till för äldre och personer med funktionsnedsättning som får hemtjänstbesök ”där händer inte behövs”, och som själva vill ersätta hemtjänstpersonalens besök med eHemtjänst. Det är alltid den enskilde som bestämmer hur kontakterna med hemtjänsten ska ske.

eHemtjänst (elektronisk hemtjänst) innebär att en del av hemtjänsten utförs med hjälp av modern teknik som underlättar kommunikationen. Det kan vara att hemtjänstpersonal har kontakt med sin kund via bildtelefon kopplad till tv:n.

Tekniken ska vara lätt att använda och är utvecklad för (och tillsammans med) äldre och personer med funktionsnedsättning.

Målet är att ge ökad självständighet, trygghet, delaktighet och integritet. Med hjälp av tekniken kan de som har eHemtjänst också på ett enkelt sätt ha en enkel och levande kontakt med anhöriga oavsett avstånd.

Västerås stad har i projektet Behovsstyrt IKT-stöd arbetat med att ta fram metoder för att kunna arbeta med eHemtjänst i stor skala. I projektet, som pågått sedan 2010, har man samarbetat med två hemtjänstgrupper och deras kunder.

IKT är en förkortning för informations- och kommunikationsteknik, den del av informationstekniken (it) som bygger på kommunikation mellan människor.

VIKTiG (Västerås IKT Gemenskap) är ett projekt som arbetar för att underlätta för äldre att bo kvar hemma med hjälp av modern teknik.

Mer information om eHemtjänst finns här: http://viktigvasteras.com/ehemtjanst/


För mer information kontakta:
Mats Rundkvist, projektledare, 021-39 01 85,  mats.rundkvist@vasteras.se
Maria Gill, projektledare, 021-39 32 26,  maria.gill@vasteras.se
Carin Lidman (S), ordförande äldrenämnden, 021-39 12 61

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås