Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås stad har beviljats pengar för att utveckla samarbeten globalt

Västerås stad har ansökt om projektstöd från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) för att utveckla ett kommunalt partnerskap mellan Västerås stad och staden Jinan i Kina. Nu har Västerås stad fått besked att ansökan har beviljats och att staden kommer att få 273 500 kr för att resa till Jinan under våren 2014 och ta emot en delegation därifrån under hösten 2014.

Deltagarna i projektet ska dessutom ta fram minst en konkret gemensam projektidé om hur städerna tillsammans kan utveckla och främja näringslivet med fokus på hållbar utveckling och den kommunala servicen. Det är viktigt att det framtida partnerskapet ska ge båda städerna ömsesidig nytta. Staden Jinan ligger i Shandong-provinsen dit kommunstyrelsens ordförande reste i november 2012 tillsammans med landshövdingen och flera företag. Det kommunala partnerskapet blir ett resultat av den resan.

Västerås stad har också ansökt om stöd från ICLD för att bredda och utveckla det partnerskap som Västerås stad och VafabMiljö har tillsammans med Gaborones kommunfullmäktige i Botswana inom avfallshantering. Även där har staden fått det glädjande beskedet att vi får finansiering för utvecklingen. Redan nu pågår ett samarbete där Västerås stad och VafabMiljö i ett projekt hjälper Gaborone att ta fram modeller för en återvinnings- och omlastningsstation i Gaborone. Även det projektet finansieras med pengar från ICLD. Det nya projektet fokuserar på att ta fram minst ett konkret projektförslag där hushållen i Gaborone ska kunna återvinna sina sopor. Projektet kommer också studera hur skolor i Västerås och Gaborone ska kunna jobba tillsammans med avfallshantering.

Mer information:
Eva Little, personaldirektör, Västerås stad, 021-39 15 69
Charlotta Filling, internationell strateg, Västerås stad, 021-39 26 36


Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås