Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås stad häver avtal med hemvårdsföretag

Äldrenämnden häver avtalet med Personstöd Mälardalen AB efter en granskning som visat på avtalsbrott.

De kunder som berörs kommer att få stöd från kommunen att välja ny utförare. All hemvårdsverksamhet kopplad till företaget upphör senast 1 december 2022 då avtalet upphör. Övergång till ny utförare sker i takt med att kunder gör sitt omval.

Under våren fick förvaltningen in ett tips om att det förekom avtalsbrott. Förvaltningen satte igång en granskning. Granskningen visar att företaget, i strid med avtal, inte har kommunicerat att kunders behov har minskat utan istället har företaget fortsatt att fakturera full tid. Granskningen visade också att företaget har använt anhöriganställda utan undersköterskeutbildning för att utföra omvårdnadsinsatser, vilket inte är tillåtet. Inget i granskningen visar att någon kund lidit någon skada.

– Efter ha tagit del av förvaltningens granskning var det självklart att häva avtalet. Det är tydliga avtalsbrott som gör att vi inte längre har förtroende för företaget. Det finns inga tecken på att kunder lidit någon skada utan det handlar om avtalsbrott där insatser som inte utförts ändå har fakturerats, säger Bengt-Åke Nilsson, ordförande äldrenämnden.

Det är cirka 350 kunder som får sin hemvård från företaget. De kommer få hjälp och stöd från kommunen att genomföra byte av utförare.

– Vi kommer kontakta alla kunder och informera om hur det går till att välja ny utförare. Alla kunder kommer få hem ett brev med information, vi kommer ha information på kommunens webbplats och Kontaktcenter är redo att svara på frågor och hjälpa personerna vidare. Vi ska göra det så smidigt som möjligt för de berörda kunderna, säger Carina Carlsson, myndighetschef.

Frågor?

Bengt-Åke Nilsson, ordförande äldrenämnden
021-39 13 99
bengt-ake.nilsson@vasteras.se

Christine Wäneskog, direktör vård- och omsorgsförvaltningen
021–39 25 87
christine.waneskog@vasteras.se

Jenny Janestam, beställarchef
021- 39 10 10
jenny.janestam@vasteras.se  

Carina Carlsson, myndighetschef vård- och omsorgsförvaltningen
021-39 22 43
carina.carlsson@vasteras.seÄmnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås