Följ Västerås stad

Västerås stad förändrar myntautomater

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2016 15:37 CET

Nu förbereder vi inför att Sverige får nya mynt i oktober. För att kunna ta emot de nya 1-, 2- och 5-kronorsmynten måste Västerås stads parkeringsautomater byggas om. Inför ombyggnaden har vi sett över behovet av automater. Myntautomater som bara används lite tas bort, medan de som används mycket byggs om. Det kommer att finnas kvar myntautomater i varje parkeringszon.

Vi tar bort myntbetalning på 26 automater (4 i röd zon). På dessa finns möjlighet att betala med kort.
Vi tar bort de 6 automater de som används minst, 5 i gul zon och 1 i blå zon.
De 11 automater som används mest byggs om för att passa de nya mynten, 5 i röd zon, 3 i gul zon, 2 i blå zon och 1 i vit zon.
Överallt går det att betala med Easyparks parkeringsapp, sms eller talsvar.

Efter ombyggnaden kan automaterna ta emot både gamla och nya mynt. Dagens 1- och 5-kronor blir ogiltiga 30 juni 2017.

Under maj ska ombyggnaden och utbytet vara klar.

Andelen som betalar med mynt minskar stadigt och ligger nu på knappt 13 procent. Övriga betalar med kort eller mobil.

Mobilbetalning används mest. En anledning kan vara att med Easyparks app betalar kunden endast för exakt så lång tid som behövs. Den som betalar med mynt måste överbetala för att vara säker på att parkeringstiden inte går ut i förväg. Det behövs inte någon smarttelefon för att betala parkering med mobilen. En vanlig mobil kan användas till att betala med sms eller med talsvar.

Statistik visar att nästan 90 procent av alla över 65 år har tillgång till mobil.

För mer information:

Ulf Palm
Kommunikationsstrateg
Tekniska kontoret
021-39 26 31
ulf.palm@vasteras.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås