Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås stad får 500 000 kr av Vinnova för att vidareutveckla projekt inom innovativ miljöteknik

I Västerås pågår nu utveckling av den nya stadsdelen kring stationsområdet. Området innefattar befintliga byggnader, reningsverk, silos, järnväg men ska i framtiden också innehålla fler bostäder och olika verksamheter som gör stadsdelen mer levande. Inom stadsbyggnadsprojektet drivs också utveckling av miljöinnovationer. Nu har Vinnova beviljat projektets ansökan för ”Attraktiv och Innovativ Miljöteknik 3B” med 500 000 kr för vidareutveckling inom området.

Syftet med projektet är att skapa en plattform för inventering, utveckling och implementering av attraktiv och innovativ miljöteknik. Utmaningen är att hitta innovativa miljölösningar som kan anpassas till delvis givna förutsättningar och behov.

Målet är att utveckla lösningar som är så attraktiva att de används; de behöver vara kostnadseffektiva och skapa ett mervärde hos både medborgare, fastighetsägare och energi/avfallsföretag. Att projektets ansökan beviljats medel ger oss också möjlighet att ansöka om projektmedel på upp till 10 miljoner kronor för investeringar!, säger Patrizia Strandman, Strateg och projektledare för utvecklingen av stationsområdet (projekt 3B).

Att bygga en hållbar stadsmiljö handlar inte enbart om tekniska lösningar. Lika viktigt är utveckla den sociala interaktionen, inkluderande områden som livsstil, attityd, medvetenhet, kommunikation och demokrati. Besökare i området skall uppfatta det som lättillgängligt, nyskapande och genomtänkt, där visionen om en hållbar stadsdel synliggörs i den offentliga miljön. De som bor och arbetar i stadsdelen skall ges möjlighet att se och förstå de annars osynliga processerna kring energi, sophantering och vattenrening.


För mer information, vänligen kontakta:
Patrizia Strandman, Strateg, Västerås stad, 021-392454

Mer information om projekt 3B finns här: www.projekt3b.se
Följ 3B på facebook, klicka här.

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås