Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås stad etablerar en mötesplats för innovationer

Idag fick Västerås stad det positiva beskedet från VINNOVA att projektet MISTEL har beviljats pengar för att etablera en testbäddsverksamhet för innovationer inom äldreomsorgen.

Det innebär att Västerås stad tillsammans med ett antal samarbetspartners kommer att kunna etablera en mötesplats för innovationer som bidrar till självständighet och välbefinnande för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

VINNOVA motiverar sitt beslut så här:
”Testbädd MISTEL bygger vidare på förstudien för att öppna upp och ta tillvara innovationer med samverkan mellan företag, innovatörer, akademi och vårdgivare. Ansökan bedömdes positivt främst på grund av sitt starka fokus på slutanvändarna som tydligt är med i processen. Genomförandet sker i nära samverkan med en trovärdig aktörskonstellation som har arbetat med liknande projekt i många år.”

– Vi behöver innovationer. Morgondagens äldre blir allt fler. Det finns många idéer som måste få en chans att utvecklas till någonting bra. MISTEL kommer att se till att innovationerna får möta slutanvändarna redan på idéstadiet. Slutanvändarna kommer att fungera som till exempel bollplank och testpersoner. Allt för att innovationen ska kunna bidra till självständighet och välbefinnande, säger projektledaren Karin Hedberg.

I februari 2013 bjöd VINNOVA in offentliga och privata vårdgivare inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen att komma in med ansökan inom utlysningen för etablering av testbäddar. Västerås stad, genom Sociala nämndernas förvaltning, har tillsammans med 16 lokala samarbetspartners arbetat fram en ansökan.

– Det har varit ett väldigt roligt och stimulerande arbete. Vi har haft många dialogmöten och workshops med bland annat företag, innovatörer, Mälardalens högskola, verksamheter inom vård och omsorg och pensionärsorganisationer. Alla har bidragit till resultatet – att vi nu får möjligheten att förvandla ord till handling, säger Karin Hedberg.

Definition av begreppet testbädd inom utlysningen:
”En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg kan utveckla, testa samt införa nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.”

Projektet är treårigt och Västerås stad har sökt totalt 4,6 miljoner kronor från VINNOVA. I ett första steg har de nu beviljat 1,7 miljoner kronor för det första projektåret.

Mötesplats för Innovation i Samverkan
Projektet går under namnet MISTEL – Mötesplats för Innovation i Samverkan – TEstbädd för Livskvalitet och kommer att pågå under tre år med start den 1 september 2013. Då finns två projektledare på plats för att leda arbetet tillsammans med en styrgrupp och våra samarbetspartners. MISTEL ska arbeta utifrån idéer och behov när det gäller innovationer som bidrar till självständighet och välbefinnande hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt för innovationer som medverkar till en god kommunalt finansierad vård och omsorg.

VINNOVA
VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar VINNOVA cirka 2 miljarder kronor i olika insatser. VINNOVA är en statlig myndighet under Näringsdepartementet.

Hör några röster om projektets betydelse
Klicka här för att lyssna på vad Monika Cajander, boende på Oxbackens servicehus, tycker om innovationer.
Klicka här för att lyssna på vad Erik Lundqvist, chef Robotdalen, tycker om MISTEL.

För mer information kontakta:
Eva Sahlén, direktör Sociala nämndernas förvaltning, 021-39 11 53
Karin Hedberg, projektledare MISTEL, 021-39 26 14

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad
Gå i skola i Västerås
Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås