Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås stad erbjuder resträning

Resträning är en service som Västerås stad erbjuder personer som känner osäkerhet inför att resa kollektivt, eller har andra svårigheter att utnyttja stadens kollektivtrafik. Servicen är kostnadsfri och vänder sig till alla som bor i Västerås tätort och som fyllt 18 år. – Mig kan man kontakta om man känner osäkerhet inför att resa med kollektivtrafik. I princip kan jag hjälpa vem som helst, vi vänder oss till alla som bor i Västerås, förklarar Åsa Engström, Västerås stads restränare. Ibland kan det också vara så att livssituationen har förändrats så att man ställs inför nya problem och känner behov av hjälp och stöd i en ovan situation. - Hittills är det främst äldre med färdtjänst som anlitat mig. Men jag har också hjälp till när en make eller maka till en person blivit rullstolsburen och de är osäkra på hur det fungerar i den nya situationen, säger Åsa Engström. Restränaren nås vid Samtrafik. Resträningen inleds med att Åsa Engström gör ett personligt besök hos den som uttryckt önskemål om hjälp. Restränaren och resenären gör sedan resorna tillsammans tills resenären känner sig trygg att ge sig ut på egen hand. - Hur ofta jag behöver följa med är olika från fall till fall och därför görs alltid en individuell planering, säger Åsa Engström. Mer information: Information finns att hämta i Stadshusets reception vid Fiskartorget. Där kan man också göra intresseanmälan. Restränaren nås via Samtrafik, telefon 0771-890 890.

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås