Följ Västerås stad

Västerås stad beviljas 130 000 för filmprojekt i skolorna

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2014 09:32 CET

Kulturcentrum, Västerås stad, har sökt och beviljats stöd från Svenska Filminstitutet för projektet Film och rörlig bild för barn och ungdom. Projektplanen är treårig med start i januari 2014.

Det beviljade bidraget är 130 000 kronor för första året och eftersom Västerås stad lägger till lika mycket blir årsbudgeten för första året 260 000 kronor.

Syftet med projektet är att stärka filmens och den rörliga bildens ställning som pedagogiskt verktyg i grundskolan och förskolan. Målet är att arbeta fram en metod för alternativ kommunikation genom rörlig bild, särskilt inriktad mot barn med funktionsnedsättning. En viktig del av projektet är att skapa förutsättningar för att eleverna som arbetat med film ska få möjlighet att exponera sina arbeten. Därför är avsikten att anordna en årligt återkommande kortfilmsfestival. En del av projektet omfattar även filmvisning för förskolans 4-5 åringar. Tanken med detta är att tidigt väcka intresset för film och att det i förlängningen kan användas i skolans arbete med film som pedagogiskt verktyg.

Svenska Filminstitutet beviljade bidrag till endast tio projekt. Västerås stad beviljades ett av de högsta bidragen.

Mer information om den övergripanden planen för projektet finns i bifogad bilaga.

Mer om Svenska Filminstitutets Stöd till film i skolan
Syftet med stödet är att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser på bio och att fördjupa sina kunskaper om rörliga bilder. Stöd ges till skolor och kommuner för att initiera projekt som på sikt ska finansieras med lokala medel.

För mer information:
Rolf Kumlin, kultursekreterare, 021-39 21 24
rolf.kumlin@vasteras.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad