Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås stad är med och sprider TÄNK OM-kampanjen

Under december sprids TÄNK OM-kampanjen nationellt och lokalt. På lokal nivå samarbetar nätverken Tryggare i city, Västerås citysamverkan, Ung i city, och Mälardalens högskola tillsammans med Förebyggarcentrum för att bredda kampanjen.

– Vi på Förebyggarcentrum ser det som mycket angeläget att uppmärksamma och sprida TÄNK OM-kampanjen, som handlar om att stoppa langningen av alkohol till minderåriga. I år fokuserar vi på Mälardalens Högskola och city, säger Mariana Hede, samordnare alkohol- och narkotikaprevention.

I Västerås kommer kampanjen att vara extra fokuserad på Mälardalens Högskola den 13 december kl. 9–14 och cityhandeln den 19 december kl. 15–19 och den 20 december kl. 11–16. Under dessa tider kommer personal från Västerås stad, Förebyggarcentrum, att finnas på strategiska platser (Högskolan – i anslutning till Kåren, city – utanför Systembolaget) för att ge information om kampanjen.

Personal inom Mälardalens Högskola och Kåren samt Cityhandeln kommer att uppmärksamma kampanjen dessa datum bland annat genom att bära kampanjens nyckelband.

Under julhelgerna kommer reklamfilm att visas på TV som ett led i TÄNK OM-kampanjen.

Statens folkhälsoinstitut är initiativtagare till TÄNK OM och samarbetar med Systembolaget, Polisen och IOGT-NTO på den nationella nivån. På den regionala nivån är länsstyrelsernas ANDT-samordnare en central kontaktpunkt för det lokala och regionala arbetet.

Det övergripande målet för TÄNK OM är att minska langningen av alkohol till minderåriga.
Läs mer på http://www.tänkom.nu/

För mer information:
Ammi Karlsson-Pye, områdessamordnare, 021-39 78 51, ammi.karlsson.pye@vasteras.se
Mariana Hede, samordnare alkohol- och narkotikaprevention, 021-39 27 56, mariana.hede@vasteras.se
Jens Vennerström, områdessamordnare, 021-39 15 05, jens.vennerstrom@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad
Gå i skola i Västerås
Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås