Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås skolor får 4,5 miljoner i EU-medel

Antalet ansökning om EU-medel till olika internationella skolprojekt har i år varit fler än tidigare - det har resulterat i att skolorna beviljats extra mycket pengar.

-I år har vi beviljats mycket mer pengar än tidigare år och det är mycket glädjande. Det innebär att vi kan genomför många fler projekt detta skolår. Det vi får i EU-bidrag är ju extrapengar, så projekten belastar inte kommunens budget, förklarar Martina Pilling, internationell koordinator inom Västerås stad, proAros.

Det finns fler exempel på internationellt arbete i Västerås skolor. Ett sådant exempel är Comenius Regio projektmöte, som pågår i Västerås till den 7 oktober. Comenius Regio partnerskapger regioner och kommuner i Europa möjlighet till bidrag för samarbeten och erfarenhetsutbyten inom skolutbildning.

Genom programmet kan regionala och kommunala förvaltningar och förbund bilda partnerskap med andra europeiska regioner, för att samarbeta inom ett ämnesområde av gemensamt intresse.Syftet med VästeråsRegioprojektär att höja intresset hos elever i grundskolan för NO, matematik och teknik.

Partnerskapen är tvååriga samarbetsprojekt. Förutom den regionala förvaltningen ska de omfatta minst en skola och minst en annan organisation som arbetar med lärande.

Målet är att öka det europeiska perspektivet i skolutbildningen och förbättra utbildningsmöjligheterna för barn och ungdomar.

För mer information:

Martina Pilling, internationell koordinator, proAros, Västerås stad, 021-39 13 08

E-post: martina.pilling@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås