Gå direkt till innehåll
Dagens bangård, med uppställningsspåren 6 - 9 till vänster i bild. Uppställningsspårens funktion ska flyttas till Västerås Västra så att bangården kan byggas om för att öka kapaciteten för tågtrafiken. Foto: Bo Lundvang.
Dagens bangård, med uppställningsspåren 6 - 9 till vänster i bild. Uppställningsspårens funktion ska flyttas till Västerås Västra så att bangården kan byggas om för att öka kapaciteten för tågtrafiken. Foto: Bo Lundvang.

Pressmeddelande -

Västerås resecentrum utvecklas - avsiktsförklaring tecknad med Trafikverket och region Västmanland

Utvecklingen av ett nytt resecentrum i Västerås går vidare mot genomförande. Västerås stad har ingått avtal om samverkan och finansiering tillsammans med Region Västmanland och Trafikverket. Det beslutades i Regionstyrelsen 27 april och i Västerås stads kommunstyrelse den 28 april. 

- Det är ett stort steg fram för Västerås, säger kommunstyrelsen ordförande Staffan Jansson (S).

En avsiktsförklaring tillsammans med Trafikverket är en förutsättning för att ett objekt ska få finansiering genom staten i den Nationella transportplanen, NTP. I Västerås fall handlar det om att staten ska finansiera ombyggnationen av bangård och ny plattformsförbindelse i Västerås. Avsiktsförklaringen tar Västerås ett steg närmare ett nytt resecentrum och möjliggör en fortsatt utveckling av hela projekt Mälarporten. Den visar att det nu finns en gemensam bild av hur arbetet ska gå till och hur finansieringen ska se ut.

- Att de här avsiktsförklaringarna nu är tecknade innebär ett stort steg fram för Västerås. De är en förutsättning för att vi ska få finansiering genom den nationella transportplanen. Det nya resecentret kommer bli ett ännu viktigare nav i mälardalsregionen där målet är att det ska ta 45 min till Stockholm med avgångar varje kvart. Detta är ett viktigt steg för den fortsatta utvecklingen av Västerås och hela Västmanland, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utbyggnaden av Västerås resecentrum ökar kapaciteten för att hantera fler resenärer och förbättrar tillgängligheten för hela länet. En väl utbyggd kollektivtrafik är viktig för en utökad arbetsmarknad och ökar förutsättningarna att fler invånare ska välja hållbara transportsätt.

- Resecentrum skapar långsiktigt möjligheter för hela Västmanland utifrån flera perspektiv; resenärer, arbetsmarknad och hållbarhet. Därför är det viktigt för regionen att vara med och bidra, säger Denise Norström (S), Regionstyrelsens ordförande.

Två olika avsiktsförklaringar

Avsiktsförklaringen som tecknas mellan Region Västmanland, Västerås stad och Trafikverket handlar om att flytta funktionen med de uppställningsspår som i dag finns på spår 6 – 9 på bangården vid centralen. Där ställs tågen upp i dag, men på spåren finns en begränsad tillgång till service. Uppställningsspåren ska flyttas till Västerås Västra och få en utökad funktion, med förbättrad service för tågen och en förbättrad arbetsmiljö för de som arbetar med tågen.

Västerås stad tecknar ytterligare en avsiktsförklaring tillsammans med Trafikverket. Den handlar om att genomföra etapp I av ombyggnationen av bangården vid Västerås central, som påbörjas när uppställningsspåren har flyttats. 

I avsiktsförklaringen med Trafikverket ingår:

  • Ökad kapacitet för tågtrafiken genom spårflyttning och breddning av perronger.
  • Plattformstak och väderskydd till de nya perrongerna.
  • Bro och plattformsförbindelse över spåren.
  • Tillfällig bro och plattformsförbindelse under byggtiden.

- Det här är bra för Västerås och för regionen. Vi har jobbat hårt med detta och är glada att vi nu har en gemensam bild om vad som ska göras och i vilken ordning. Vi har tydliga roller och är överens i projektet. Det här är en milstolpe för oss, säger Sanna Edling, projektchef för projekt Mälarporten.

För mer information, kontakta:

Sanna Edling, projektchef Mälarporten, 021-39 10 57, sanna.edling@vasteras.se

Staffan Jansson (S), kommunstyrelsen ordförande Västerås, 021 – 39 32 31, Staffan.Jansson@vasteras.se

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås