Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås och Köping får EU-medel till utveckling av hamnarna

Västerås har tillsammans med Köping och Mälarhamnar AB sökt och föreslås nu att beviljas EU-medel för fortsatta utredningar och projektering i syfte att förbättra i och vid sina hamnar.

Projektet ”Development of the inland ports of Mälaren” mötte stor konkurrens från projekt i Sverige såväl som från övriga Europa. Utav över 600 ansökningar var det endast 34 som föreslås att beviljas medel – och utvecklingen av Mälarens hamnar är ett av dem!

Det formella beslutet fattas av EU kommissionen den 10 juli.

Ansökan omfattade 30 miljoner kronor för utredning och projektering under åren 2015-17 med en möjlighet att få bidrag för 50% av de sökta beloppet. Västerås och Köping får 15 miljoner kronor i bidrag från EU för att utreda och projektera förstärkning av kajer, hantering av muddermassor, spåranslutningar och miljöåtgärder.

”Jag är glad för att EU såväl som näringsdepartementet på detta sätt visar hur viktig sjöfarten på Mälaren är för Sverige och Europa” säger Anders Teljebäck, Kommunstyrelsen ordförande i Västerås.

Förbättringarna kommer att leda till att det blir lättare att förflytta gods från sjöfart till tåg men också att hamnarna blir säkrare och har möjlighet att ta emot större fartyg och godsmängder.

”Att tillgängliggöra Mälaren genom att säkert kunna ta in större fartyg är viktigt för utvecklingen av näringslivet i vår region” säger Elizabeth Salomonsson, Kommunstyrelsens ordförande i Köping.

”Att sjöfarten utvecklas är en förutsättning för att vi ska kunna nå långsiktigt hållbara godsflöden. Att EU kommissionen gjort den här bedömningen ger oss goda chanser för att framöver även beviljas medel för investeringarna” säger Patrizia Strandman, Infrastrukturstrateg Västerås stad

Se mer under regeringens pressmeddelande: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/06/sverige-foreslas-fa-ta-del-av-eu-bidrag

Samt under EU kommissionens pressmedelande: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5269_en.htm

Samt i deras ” COMMISSION IMPLEMENTING DECISION”
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2015-06-29-cef/selection-decision-awp-2014.pdf

För mer information kontakta

Anders Teljebäck 021-39 00 00

Elizabeth Salomonsson, 0221-25000

Anders Borgstedt, Strateg hamnutveckling Västerås stad 021-39 00 00

Carola Alzén, VD Mälarhamnar AB, 021-39 00 00

Ämnen

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås