Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås får nytt förtroende som Fairtrade City

Västerås får förnyat förtroende som Fairtrade City. Samtidigt firas World Fair Trade Day som är den internationella dagen för rättvis handel. Då sätter tusentals människor världen över fokus på hur rättvis handel bidrar till fattigdomsbekämpning.

– I Västerås stads kommunala verksamhet är hela 85 procent Fairtrademärkt kaffe. Totalt för hela Västerås har arbetsplatserna ökat sitt utbud av Fairtrademärkta produkter från 194 till 206. Exempelvis har vår konsumtion av Fairtrademärkt te ökat med hela 7 procent, säger en nöjd Irma Ramic, projektledare för Fairtrade City Västerås och fortsätter:

– Med Fairtrade Citydiplomeringen har vi kommit en bra bit på vägen och nu samlar vi krafterna för att jobba vidare med vårt hållbarhetsarbete inom staden.

Intresset för hållbarhet, och speciellt etiskt producerade produkter, har ökat starkt de senaste åren. Västerås är en av 62 Fairtrade City kommuner i Sverige som jobbar målmedvetet för att stadens inköp och utbud i butiker och på serveringar ska bidra till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.

Försäljningen av Fairtrademärkta produkter i Sverige ökade 2013 med 29 procent och översteg två miljarder kronor. En av framgångsfaktorerna är Fairtrade Citykonceptet som bland annat innebär att kommuner väljer etiskt märkta varor vid sina inköp och arbetar med informationsspridning kring rättvis handel och etisk konsumtion.

– För att åstadkomma bättre förhållanden för människor i länder med utbredd fattigdom måste vi arbeta tillsammans. Samverkan är en förutsättning för arbetet med Fairtrade City. Det är först när det offentliga driver frågan, tillsammans med organisationer, företag och ideella krafter som vi verkligen gör skillnad, säger Irma Ramic.

Idag finns det över 1500 Fairtrade City kommuner världen över. Tillsammans med Sidney, London, Paris och San Fransisco arbetar Västerås, utifrån Fairtrade Citydiplomeringens målsättningar, för att på en lokal nivå uppmärksamma hur vi med rättvis handel kan bekämpa fattigdom.

– Det är viktigt att ha i åtanke att Sveriges kommuner är stora konsumenter. Så genom att ställa krav i den offentliga upphandlingen kan vi göra stor skillnad, säger Irma Ramic.

– Kraften hos 1500 Fairtrade City kommuner är enorm. När skolor, butiker, caféer och kommunhus världen över satsar på Fairtrade så gör det stor skillnad för de människor som producerat varorna. Kommunerna är med och bidrar till att miljoner odlare och anställda, inklusive deras familjer, får bättre förutsättningar för att skapa sig en ekonomisk trygghet och ett bättre liv, säger Magdalena Streijffert, generalsekreterare för Fairtrade Sverige.

World Fair Trade Day
Den andra lördagen i maj varje år firas World Fair Trade Day. Dagen initierades för över tio år sedan av World Fair Trade Organisation och firas idag av tusentals aktörer världen över.
Läs mer på http://www.wftday.com/

För mer information om Fairtrade Cityarbetet i Västerås
Irma Ramic, irma.ramic@vasteras.se, 021-39 26 69

För mer information om Fairtrade City på nationell nivå
Nicklas Lind, projektledare för Fairtrade City på Fairtrade Sverige, nicklas.lind@fairtrade.se,
08-12 20 89 14 

Läs om Fairtrade City-diplomeringen på Fairtrade Sveriges hemsida >>,
Läs om kopplingen mellan globala fattigdomsfrågor och lokalt engagemang i rapporten
Hej då fattigdom>>  

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås