Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås får en direktlänk till EU

Västerås stad vill öka kunskapen om och minska avståndet till EU. Därför har stadsledningskontoret, på uppdrag av kommunstyrelsen, ansökt om att få öppna ett Europa Direkt. Nu är det klart att Västerås får öppna ett Europa Direkt redan i maj i år.

- EU påverkar vår vardag mer än vi tror. Få känner till att hälften av kommunens ärenden har koppling till EU-beslut. Genom dialog kan vi öka västeråsarnas kunskap, engagemang och delaktighet i EU-frågor. I valet till Europaparlamentet 2019 tog bara drygt hälften av västeråsarna chansen att göra sin röst hörd. För mig som politiker är det viktigt att människor förstår att de kan påverka utvecklingen, säger Staffan Jansson, S, kommunstyrelsens ordförande.

EU-kommissionen har tillsammans med Europaparlamentet byggt upp ett nätverk av lokala informationskontor i Europa. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2020 att Västerås stad skulle ansöka om att få öppna ett Europa Direkt. Europa Direkt Västerås blir ett av 15 kontor i Sverige och finansieras av EU-kommissionen och Västerås stad. Totalt får Västerås stad drygt 2,1 miljoner kronor för perioden maj 2021 till och med december 2025.

- Beslutet är glädjande. Det ökar vår möjlighet att leva upp till visionen 2026 om staden utan gränser och Västerås i världen – världen i Västerås. Västerås får en direktlänk till EU-kommissionen. Kunskap om europeiska prioriteringar, kommande EU-lagstiftning, EU-program och hur EU fungerar är en förutsättning för att tillsammans kunna genomföra Agenda 2030 och nå hållbarhetsmålen, säger Helene Öhrling, stadsdirektör.

Vill göra EU intressant för allmänheten
Det lokala kontoret, Europa Direkt Västerås, blir västeråsarnas länk till EU. Här kan du få svar på frågor om EU och tips om EU-program, aktiviteter och evenemang.

- Vi vill lyfta EU-frågor och göra EU intressant för allmänheten. Så snart pandemin tillåter kommer vi besöka skolor, ungdomar och områden med lägre valdeltagande i Västerås och ordna fysiska evenemang om EU, säger Charlotta Filling, internationell strateg i Västerås stad, som också kommer att vara ansvarig för Europa Direkt Västerås.

Europa Direkt Västerås kommer att finnas i anslutning till stadshusentrén vid Fiskartorget. Det öppnar i början av maj, men på grund av coronapandemin och de gällande restriktionerna är det digitala möten och online-aktiviteter som gäller inledningsvis.

- Allmänheten kan boka tid efter överenskommelse för besök under kontorstid, måndag till fredag klockan 8.00-16.30. Information om Europa Direkt Västerås och kontaktuppgifter finns redan nu på Västerås stads webbplats, www.vasteras.se/europadirekt. Europa Direkt Västerås kommer också att få en egen sida på Facebook så snart kontoret har öppnat, avslutar Charlotta Filling.

FAKTA Europa Direkt

  • Drivs av EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentets kontor, lokala och regionala partner.
  • Under perioden 2021–2025 kommer det att finnas drygt 440 informationskontor i EU, varav 15 i Sverige.
  • Bidrar till Europeiska kommissionens arbete med att sprida information om EU i syfte att kommunicera med allmänheten på lokal och regional nivå.
  • Syftar till att involvera allmänheten i EU-frågor genom att skapa en beständig miljö för nätverkssamarbete.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotta Filling, internationell strateg
021-39 26 36
charlotta.filling@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås