Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås får 2,1 miljoner för trafiksäkerhet och tillgänglighet

Västerås stad får 2,1 miljoner kronor i medfinansiering från Trafikverket för tre angelägna trafikprojekt.

Det gäller:

  • Säker passage på Malmabergsgatan vid Haga Parkgata. Bedömd kostnad 750 000 kronor, medfinansiering 50 procent.
  • Gång- och cykelbana längs Hammarbacksvägen och säker passage över Narvavägen. Bedömd kostnad 1 500 000 kronor, medfinansiering 50 procent.

Dessutom har Västerås stad sedan tidigare fått besked om medfinansiering för tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Bedömd kostnad 2 miljoner kronor, medfinansiering 50 procent.

De tre projekten genomförs under 2015.

– Statsbidraget från Trafikverket är mycket glädjande av flera skäl. Vi bygger en säkrare och mer tillgänglig trafikmiljö. Tack vare att vi får halva kostnaden betald av Trafikverket får vi också möjlighet att satsa pengar på andra angelägna åtgärder, säger Jazmin Pettersson, ordförande i tekniska nämnden.

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås