Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås bättre än riksgenomsnittet inom området funktionshinder

För första gången deltar Västerås stad i Sveriges kommuners och landstings (SKL) nationella brukarundersökning inom området funktionshinder. Resultaten visar att Västerås har en högre eller lika stor andel positiva svar som riksgenomsnittet inom alla områden utom ett.

– Syftet med brukarundersökningen är att få kunskap om hur enskilda upplever kvaliteten i verksamheterna. Resultaten kommer våra utförare att kunna använda för att utveckla verksamheterna, säger Heléne Karlsson, strateg för frågor som rör området funktionsnedsättning, sociala nämndernas förvaltning.

I enkäten har det ställts frågor om trivsel, självbestämmande, delaktighet, bemötande och trygghet. Det bästa resultatet för Västerås återfinns inom verksamheten boendestöd, där andelen positiva svar är 88 procent att jämföra med i genomsnitt 83 procent för hela riket. Därefter kommer daglig verksamhet enligt LSS med 83 procent positiva svar (hela riket 80 procent), och sysselsättning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning med 81 procent positiva svar (hela riket 79 procent). Sammantaget ligger alltså Västerås något högre jämfört med hela riket för dessa verksamheter. Det enda området där resultatet är något lägre än riksgenomsnittet är gruppbostad LSS.

– Att så många svarat positivt är glädjande. Det visar att enskilda upplever att våra verksamheter är bra. Utifrån svaren ser vi också att gruppbostad LSS är ett område som vi behöver utveckla. Det är viktigt för oss att få veta vad enskilda tycker – därför kommer vi att fortsätta delta i SKLs nationella brukarundersökning, säger Agneta Luttropp, ordförande i nämnden för personer med funktionsnedsättning.

SKLs undersökning genomfördes hösten 2017. I Västerås svarade totalt 1 015 deltagare på enkäten. Svarfrekvensen var cirka 60 procent, vilket är på samma nivå som riket i övrigt.

De här verksamheterna har ingått i undersökningen:

  • Vuxna med boende enligt LSS, gruppbostad
  • Vuxna med boende enligt LSS, servicebostad
  • Vuxna med daglig verksamhet enligt LSS
  • Vuxna med boende enligt Socialtjänstlagen (SoL), (socialpsykiatri)
  • Vuxna med sysselsättning inom socialpsykiatri enligt SoL
  • Vuxna med boendestöd enligt SoL

För mer information:
Agneta Luttropp, ordförande i nämnden för personer med funktionsnedsättning, 021-39 24 64, agneta.luttropp@vasteras.se
Heléne Karlsson, strateg för frågor som rör området funktionsnedsättning, sociala nämndernas förvaltning, 021-39 14 79, helene.karlsson@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås