Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås är 3:e bäst i Sverige på kvinnofridsarbete

Kvinnofridsbarometern 2021 rankar i sin rapport samtliga kommuners kvinnofridsarbete och Västerås stad hamnar i topp, på en tredje plats.

- Rankningen är ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt och att vi ska fortsätta med det, säger Ann-Louise Molin Östling (S), ordförande i Individ- och familjenämnden.

Trots att mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem visar rapporten att många av landets kommuner arbetar ostrukturerat och oprioriterat och frångår Socialstyrelsens riktlinjer. Brister i både skydd- och stödinsatser mot kvinnor och barn är identifierade. Västerås stad har dock förbättrat sin position och placering.
- Tidigare år har vi legat på plats 11 och plats 12. Årets placering visar att de senaste årens arbete och satsningar har gett resultat. Vi har bland annat startat en hel enhet för våld i nära relation, vi har öppenvård och centrum mot våld. Utöver det har vi också en enhet som riktar sig till barnen, säger Ann-Louise.

Cecilia Andersson, enhetschef på VIR-enheten (våld i nära relation), säger att placeringen är ett resultat av politikens tydliga vilja att stärka arbetet mot våld i nära relationer för våra invånare.
- Förtroendet de visat oss att arbeta medvetet och systematiskt med detta betyder mycket, säger Cecilia Andersson.

En annan framgångsfaktor är den samverkan som pågår mellan myndighet, öppenvård och det strategiska arbete som sker kring de familjer som upplevt våld i nära relationer.
- Att vi ser alla parter i relationen. Den som är utsatt för våldet, den som utsätter den andre för våld samt de barn som finns i familjen utifrån deras respektive behov och att vi agerar, hjälper och stödjer utifrån ett helhetsperspektiv är den främsta framgångsfaktorn. Det här gör vi på VIR tillsammans med vår öppenvård men också i nära samverkan med polisen och andra aktörer som arbetar med personer i våldsamma relationer, säger Cecilia Andersson.

I toppen av listan finns Trollhättan kommun och på andra plats Eskilstuna kommun.
Ta del av rapporten här

Vid frågor är du välkommen att kontakta

Ann-Louise Molin Östling (S), ordförande Individ- och familjenämnden, telefon 021-39 13 93
Cecilia Andersson, chef för enheten Våld i nära relation, telefon 021-39 16 21

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås