Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Världskänd rektor besöker Dingtuna skola!

Fredag 4 september får Dingtuna skola besök av den världskända rektorn Abdul Cochran. Han arbetar på ESSA Academy i England och har lyckats vända skolans låga måluppfyllelse. Han delar med sig av sina erfarenheter kring utveckling av innovativa lärmiljöer med hjälp av digitalisering.

Digitalisering i skolans värld innebär att lärare utvecklar undervisning och arbetssätt med stöd av modern IT-utrustning som leder till förbättrade resultat hos eleverna. Det har Dingtuna skola arbetat målmedvetet med under några år.

Besök av världskänd rektor

Tack vare möte med tidigare rektor Margareta Vestlund som lett arbetet med Dingtuna skolas utveckling har Apples regionchef Anne-Li Stjernholm uppmuntrat skolan att söka om att få utmärkelse Apple Distinguished School*. I England finns en skola som redan fått utmärkelsen. Skolan heter ESSA Academy och Abdul Cochran är skolans rektor. Han har lyckats vända en skola med låg måluppfyllelse till en skola som numera lyckas ge eleverna en utbildning som leder till att alla elever når goda kunskapsresultat. Rektor Abdul Cochran har lett arbetet och har erfarenheter och kunskap om vad som behövs för att lyckas skapa en skola där eleverna når goda kunskapsresultat. Skolan tar emot många besökare från både Sverige och övriga Europa som vill lära mer om vad som behövs för att göra en sådan förändring. Nu besöker rektor Abdul Cochran Dingtuna skola i Västerås. Han kommer att bidra med sina erfarenheter och stödja skolan i deras fortsatta utveckling av innovativa lärmiljöer.

Digitalisering som ger goda resultat

De senaste resultaten från Dingtuna skolas PN-enkät visar att deras satsning på digitalisering har gett goda resultat. Eleverna i årskurs 2 och 5 känner att undervisningen på Dingtuna skola gör dem nyfikna och ökar deras lust att lära mer. Sedan några år tillbaka har eleverna på Dingtuna skola också arbeta med ”Att skriva sig till läsning” redan från förskoleklass. Resultatet av arbetssättet visar att de elever som nu slutar årskurs 4 är goda läsare och att pojkarna har en markant bättre läsning än pojkar i årskurs 4 under tidigare år.

Dingtuna skola har även startat ett två-årigt projekt i syfte att ytterligare utveckla digitaliseringen med innovativa lärmiljöer som leder till att eleverna utvecklar de kunskaper och färdigheter de behöver för sin framtid.

Kontaktperson

Margareta Vestlund, tidigare rektor på Dingtuna skola
Telefon: 021- 39 41 43

* Apple Education Recognition Program 2015 – 2016 uppmärksammar framstående skolor som fokuserar på innovation, ledarskap och förstklassig utbildning, och som visar prov på Apples vision om optimala inlärningsmiljöer.

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås