Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vården på Fatburen

Utifrån den senaste tidens rapporterade händelser på Fatburens äldreboende har vi, Västerås stad Vård och Omsorg, arbetat med internutredningar, observationer i verksamheten, samtal med berörda parter och journalgranskning. Sociala nämndernas förvaltning har gjort aktiv uppföljning i form av ett oanmält besök på Fatburen. Utifrån den rapporterade avvikelsen från Landstinget har Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, begärt ett yttrande från medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

De identifierade områden som Fatburen behöver utveckla och förbättra handlar om tydligare journalföring, teamet kring den boende och teamets struktur och följsamhet av befintliga rutiner. Kommunikationen, både internt på Fatburen och externt gentemot anhöriga, landsting och andra samverkanspartner behöver förbättras. På enheten pågår också en Lex-Sarah utredning gällande omvårdnad och hygien.

– Utifrån identifierade områden kommer vi att bedriva ett utvecklingsarbete. Vi väljer att göra det i projektform för att lättare kunna följa arbetet och se resultat. Projektet kommer att pågå i tre månader. MAS och utvecklingsledare blir viktiga när det gäller uppföljningen av utvecklingsområdena, säger Lotta Tronêt, verksamhetschef äldreomsorg.

– Många av de äldre som vi möter i våra verksamheter idag är förutom i det naturliga åldrandet också multisjuka. Det kan ta sig många olika uttryck. Vi som arbetar inom äldrevård behöver dela med oss av den kunskap och erfarenhet som vi har, säger Christine Wäneskog, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Begrepp som vanvård har använts. De utredningar som gjorts visar förbättringsområden men inga brister av dignitet som kan beskrivas som vanvård.

– Oavsett anledning till synpunkterna och klagomålen är det beklagligt när vi inte lyckas inge trygghet till våra boende och deras anhöriga utifrån omvårdnadsbehov och förväntningar. Utredningarna hjälper oss att fokusera på de områden där vi kan bli bättre, säger Lotta Tronêt.

För mer information:
Lotta Tronêt, verksamhetschef äldreomsorg, 021-39 87 02
Christine Wäneskog, medicinsk ansvarig sjuksköterska, 021-39 84 10

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad
Gå i skola i Västerås
Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås