Följ Västerås stad

Utköp av datorer blir möjligt för årets avgångselever

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2014 15:45 CEST

Mot bakgrund av den otydlighet som visat sig finnas kring möjligheten till utköp av datorer har Barn- och utbildningsförvaltningen idag beslutat att årets avgångselever ska ges möjlighet att köpa ut dator från sin skola.

Den nuvarande politiska inriktningen är att utköp av datorer inte längre ska erbjudas. Bakgrunden är att detta på sikt blir mer kostnadseffektivt bland annat avseende inköp, men också kring garantiarbete, service, support, skadehantering och utredning. Det har dock visat sig att det finns otydligheter i de avtal som skrivits med de elever som går ut under 2014. Dessa elever kommer därför att ges möjlighet att köpa dator från sin skola. 

Detta är sista året som denna möjlighet kommer att ges, då de nyare avtalen är tydligare på denna punkt. 

De elever som berörs av detta kontaktar sin skola för mer information kring eventuellt utköp.

För mer information om beslutet:
Jan Lindblom, direktör Barn- och utbildningsförvaltningen Västerås stad
021-39 26 89