Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Upphandling av en skidtunnel på Rocklundaområdet har avbrutits

Västerås stad och övriga intressenter i skidtunnelprojektet har avbrutit pågående upphandling av en skidtunnel på Rocklundaområdet i Västerås.

Inga företag har uppfyllt våra gemensamma funktionskrav inom givna ekonomiska ramar.

Parterna kommer nu att diskutera förutsättningar och former för att driva projektet vidare. Den ursprungliga tidplanen med en skidtunnel på plats hösten 2013 kommer inte att kunna hållas.


För mer information:

Per Johansson, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, 021-39 10 85, per.johansson@vasteras.se
Ulla Persson, kommunstyrelsens ordförande, 021-39 22 22

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås