Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Unikt samarbete mellan Wijkmanska gymnasiet, ABB och flera kända Västeråsbaserade företag

Till hösten 2019 startar den nya satsningen, Digital produktionstrainee, för elever på Wijkmanska gymnasiet. Det är ett unikt samarbete mellan Wijkmanska, ABB och flera andra stora Västeråsbaserade företag. Syftet är att göra teknikutbildningarna mer attraktiva och samtidigt säkra framtidens kompetensförsörjningsbehov – något som gynnar eleverna ur många synvinklar.

- Det här höjer teknikutbildningarnas kvalité och status. Eleverna som väljer dessa utbildningar kommer få unika möjligheter och förutsättningar. Satsningen innebär att teknikutbildningarna blir attraktivare och stärker framtidens kompetensförsörjning, säger Carin Lidman (S) ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Satsningen är ett samarbete med Teknikcollege Mälardalen och ger ungdomarna möjlighet att få de bästa förutsättningar på arbetsmarknaden. Genom att företagen är med utvecklar utbildningsinnehållet för att säkra upp kompetensförsörjningen blir eleverna attraktiva för företagen. Under studietiden ges eleverna även möjligheter till att arbeta extra under loven.

- Det här innebär också att vi utökar det arbetsplatsförlagda lärarandet, APL. Dessutom inför vi det även för de elever som läser teknikprogrammet. De har tidigare inte haft APL. Tiden eleverna spenderar ute på företagen ger både en god inblick i själva yrket samtidigt som de får chans att knyta värdefulla kontakter för framtiden, säger Leif Larsson, verksamhetschef på gymnasie- och vuxenutbildningen.

De program som ingår i satsningen är Industritekniska programmet, El- och energiprogrammet och Teknikprogrammet på Wijkmanska gymnasiet. Programmen är redan idag kvalitetssäkrade genom Teknikcollege Mälardalen. Nu är målsättningen att skapa Sveriges bästa Teknikcollege.

- Det är väldigt roligt att så stora företag satsar på våra utbildningar och elever. Vi hoppas med det här att skapa ännu attraktivare utbildningar med höjda elevantal, samtidigt som företagen får den kompetens de efterfrågar. Det här är ett samarbete som gynnar alla, säger Daniel Malmström, rektor på Wijkmanska gymnasiet. 

Presskontakter

Leif Larsson,
verksamhetschef för gymnasie- och vuxentutbildningen
021-39 81 01, leif.larsson@vasteras.se

Daniel Malmström,
rektor på Wijkmanska gymnasiet
021-39 90 55, daniel.malmstrom@vasteras.se

Carin Lidman (S),
ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
021-39 12 61, carin.lidman@vasteras.se

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås