Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Unik satsning med here 4 U på Bäckby

Sedan april månad arbetar Mattias Mardani som vuxen förebild för ungdomar på Bäckbyområdet. Hans uppgift är bland annat att vara en vuxen att prata med för områdets ungdomar när det uppstår svåra situationer. Projektet är ett samarbete mellan here 4 U, Mimer och Västerås stad, Fritid och Förebyggande.

 Syftet med projektet är att unga på Bäckby ska känna att det finns någon som de kan vända sig till direkt ute på området när någonting känns fel eller svårt. Mathias Mardanis uppgift är att ha ett ungdomsperspektiv och att visa att det finns vägar till hopp och en bra framtid. Ett annat syfte med projektet är att skapa trygghet för alla som vistas i Bäckby centrum och att ge stöd till handlare, bibliotekspersonal och andra. Mathias har sin bas på fritidsgården på Bäckby men rör sig ute kring centrum, på skolan och i övriga området.

Redan efter två månader har positiva resultat uppnåtts. Mathias har kunnat hjälpa flera ungdomar och vuxna som befunnit sig i svåra situationer genom att visa på konstruktiva lösningar. På så vis har konflikter kunnat lösas och skadegörelse har undvikits. Viktiga relationer har också skapats med handlare, skolpersonal, barn, ungdomar, vuxna och äldre.

Mathias Mardani har utbildning i hedersrelaterat våld, kriminologi, fördomar och mobbing samt förebyggande socialt arbete. Ungdomspolisen, Mimer, Fritid och Förebyggande samt here 4 U ger handledning i projektet och stöttar vid svårare situationer.

-          Here 4 U på Bäckby handlar om att möta ungdomarna där de umgås och där de lever sina liv, säger Therese Ankréus som är samordnare för here 4 U.

Projektet är ettårigt och kommer att utvärderas kontinuerligt under året. En slutrapport kommer våren 2011 och om den visar goda resultat finns det en chans att projektet permanentas.

Mer information:

Therese Ankréus, samordnare för here 4 U, 021-39 80 04, therese.ankreus[at]vasteras.se

 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås