Gå direkt till innehåll
Genom Ungdomsdialog anställs ungdomar som ungdomskonsulter.
Genom Ungdomsdialog anställs ungdomar som ungdomskonsulter.

Pressmeddelande -

Ungdomsdialog uppmärksammar ungdomars psykiska och sociala hälsa

Ungdomsdialog är Västerås stads initiativ för att inkludera ungdomar i beslut som påverkar deras liv. Sommaren 2024 är fokuset på hälsa och välmående, med syftet att förstå ungas behov och förbättra ungas tillvaro. Genom intervjuer och workshops samlas ungdomars perspektiv in och resultatet kommer sedan att presenteras för beslutsfattare.

Ungdomsdialog är en satsning från Västerås stad för att låta unga bli hörda och påverka beslut som angår dem. Sommartid anställs ungdomar som ungdomskonsulter för att ta reda på svar kring olika frågor. Temat för sommaren 2024 är hälsa och välmående, med särskilt fokus på att förstå hur vuxna kan främja god hälsa bland Västerås ungdomar. Ungdomskonsulterna formar, utvecklar, leder och dokumenterar dialogen genom öppna frågor såsom "Hur kan vuxna få unga att våga prata om känslor?” och ”Hur kan vuxna få unga att känna sig inkluderade i beslutsfattande?”.

Datainsamling och resultat

Datainsamlingen skedde genom korta intervjuer under Västerås Cityfestival, längre samtal med vänner och workshops med ungdomar som sommarjobbar inom kommunen. Resultaten sammanställs i form av en kortfilm, rapport och presentation för tjänstepersoner och politiker.

Under Västerås Cityfestival deltog över 300 ungdomar, mestadels mellan 13 och 19 år, i ungdomsdialogen. Drygt hälften (52 %) känner att de alltid får tillräckligt stöd från vuxna, medan endast 1 % känner att de aldrig får tillräckligt stöd. I skolan får 32 % alltid tillräckligt stöd, medan 10 % inte får det stöd de önskar. Vårdnadshavare står för största delen av stödet, medan lärare/mentorer dominerar i skolan.

Ungdomarna betonar vikten av att vuxna lyssnar aktivt, tar deras åsikter på allvar och visar engagemang i deras vardag och utmaningar. Genom att möta dessa förväntningar kan en mer stödjande och tillgänglig miljö skapas för unga, vilket i sin tur bidrar till förbättrad hälsa och välbefinnande när de känner sig sedda, hörda och uppskattade.

Ett resultat av årets Ungdomsdialog är en kortfilm riktad till vuxna, se den på vasteras.se/ungdomsdialog.

För mer information eller för att boka en intervju med ungdomskonsulterna, vänligen kontakta handledarna:

Maryam Ali, 070-779 06 05, mariam.01@hotmail.se
Mattias Snöbohm, 070-220 01 89, mlm21010@student.mdu.se


På bilden från vänster: Juliana Malo, Daniella Teden, Max Coltman, Linus Carlberg, Saron Teklehaimanot, Delvina Hasani (Ej med på bild, Abed Nemer).

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås