Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ungdomsdialog för ökad samverkan mellan politiker och ungdomar

Ett Västeråsunikt projekt för ökad dialog och samarbete mellan politiker och ungdomar har påbörjats. Målet med projektet är bland annat att ungdomars idéer, åsikter och förslag ska kunna tas tillvara på vid beslutsfattning i Barn- och ungdomsnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Beslutet togs i december 2012 och har fått namnet Ungdomsdialog. Projektet, som pågår under knappt ett år, kommer att utgå från projektanalysmodellen Pejl. Projektet har bakgrund i att politikerna söker en hållbar dialogmodell som inte är beroende av en eller flera eldsjälar. Grundstrukturen för projektet ska kunna ärvas och vidareutvecklas av yngre ungdomar och nya nämndpolitiker i framtiden.

– Det är viktigt att vi skapar tydliga vägar in till politiken för våra ungdomar. Min förhoppning är att vi ska hitta en modell som alla kommunens förvaltningar kan vara en del av i framtiden. Ungas tankar och röster behöver höras mer på alla områden, säger Vasiliki Tsouplaki, ordförande Barn- och ungdomsnämnden.

Ungdomsdialog tillsammans med en kartläggning av elevinflytande i skolan, ett delprojekt, bör öka ungas vilja och mod att möta politiker och bidra till känslan av att de kan vara med och påverka frågor som rör dem.

– Vi har bara arbetat med projektet i några veckor men har redan märkt att det finns ett stort intresse och engagemang kring detta, från både ungdomar och vuxna, säger Maria Reisten.
Daniel Gamboa Esquivel fyller i; Det har gett oss mycket energi och en härlig start. Båda är projektledare för Ungdomsdialog.

Som en del i ungdomsdialogprojektet ingår även att en liten grupp ungdomar under sommaren ska kunna praktisera som rådgivare i arbetet med Ungdomsdialog. Detta hoppas man ska ge ytterligare en dimension av delaktighet och inflytande i utformandet av Västeråsmodellen för ungdomsdialog.


För mer information:
Maria Reisten, projektledare Ungdomsdialog, telefon 021-39 37 60
Daniel Gamboa Esquivel, projektledare Ungdomsdialog, telefon 021-39 37 67
Vasiliki Tsouplaki (V), ordförande Barn- och ungdomsnämnden,
telefon 021-39 23 41

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås