Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Unga vuxna blir ekonomismarta

I spåren av den ekonomiska krisen drabbas unga arbetslösa extra hårt. För andra gången i år bjuder därför Konsumentjuridisk rådgivning tillsammans med socialförvaltningen i Västerås in Ekonomismart för en tvådagars utbildning för unga arbetslösa.

Ekonomismart är ett samarbete mellan Folkuniversitetet, Konsumentverket och Finansinspektionen som delfinansieras med medel ur Allmänna arvsfonden. Ekonomismart syftar till att hjälpa unga vuxna att bli medvetna konsumenter med verktyg att göra aktiva val, identifiera risker och undvika
överskuldsättning.

Vardagsekonomi, konsumenträtt, boendefrågor, försäkringar,krediter, överskuldsättning och reklam och marknadsföring står på schemat för de arbetslösa unga som deltar i utbildningssatsningen. 

– Vi har alla ett gemensamt ansvar för att hjälpa unga att på ett bra sätt hantera de krav som konsumtionssamhället ställer så att de får en hållbar ekonomi genom hela livet, säger Magnus Eriksson, konsumentjuridisk rådgivare i Västerås stad. Unga människor har länge varit en prioriterad grupp i vårt förebyggande arbete och med hjälp av Ekonomismart ges den här gruppen
bättre verktyg att göra aktiva val, identifiera risker och undvika överskuldsättning i sin vardag.

Den 10-11 december kommer två utbildare från Ekonomismart till Västerås. Ett trettiotal unga arbetslösa är inbjudna till utbildningen som pågår mellan klockan 9 och 15 båda dagarna på Port-Anders Gata 3 i miljö- och hälsoskyddsförvaltningens lokaler. 

För mer information:
Magnus Eriksson, konsumentjuridisk rådgivare, 
021-39 20 11

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås