Gå direkt till innehåll
Tyck till om Mälarporten

Pressmeddelande -

Tyck till om Mälarporten

I centrala Västerås, mellan Mälaren och citykärnan, ska den nya stadsdelen Mälarporten växa fram. När vi nu ska forma innehållet tar vi hjälp av invånarna.

Dagens Mälarportsområde består mest av tomma ytor, parkeringar och industrier. Men framtidens Mälarporten ska bli en attraktiv och öppen stadsdel med sitt fantastiska läge nära vattnet och stadskärnan.

- Det här är västeråsarnas nya stadsdel och därför är det så viktigt att de får komma till tals när vi planerar den. Vad vill de se mer av, hur vill de använda området och hur vill de röra sig genom staden i framtiden? Det behöver vi veta när vi ska sätta nya platser för bostäder, arbetsplatser, handel, skolor, förskolor, äldreboenden, parker, träd, vägar, cykelvägar och så vidare. Därför är västeråsarnas tankar, idéer och erfarenheter jätteviktiga säger Isabell L Eklund, samordnande stadsplanerare för projekt Mälarporten.

I en första omgång finns det möjlighet att svara på frågor i en enkät, både om dagens område och det som kan bli i framtiden. I enkäten går det även att markera platser på en karta.

Enkäten finns på www.vasteras.se/malarporten 

- I enkäten frågar vi till exempel om vilka platser som västeråsarna tycker är trista, svåra att hitta till eller otrygga. Vi frågar också om det finns något de tycker vi ska bevara, säger Isabell L Eklund.

Svaren kommer att ligga till grund för det fortsatta planarbetet för att forma stadsdelen Mälarporten. Dialogen med Västeråsarna kommer fortsätta under arbetets gång. Att engagera invånare och andra intresserade och diskutera frågorna med dem leder förhoppningsvis också till en ökad och ömsesidig förståelse mellan de som planerar staden och de som ska bo, röra sig och arbeta där.

- Vi ser ett stort värde i att förstå olika människors behov och önskemål bättre. Vi vill också att invånarna förstår de målsättningar vi har i projektet och att vi gemensamt kan komma fram till hur vi bäst når dem, säger Viktoria Brandel, kreativ projektledare och ansvarig för invånardialog i projekt Mälarporten.

  För mer information kontakta

  Isabell L Eklund, samordnande stadsplanerare, projekt Mälarporten, isabell.lundqvist.eklund@vasteras.se, 021 - 39 74 01

  Viktoria Brandel, kreativ projektledare och dialogansvarig, projekt Mälarporten, viktoria.brandel@vasteras.se, 021 - 39 01 08


  Ämnen

  Taggar

  Regioner

  Relaterat material