Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Tyck om din innerstad – hjälp oss forma framtidens Västerås

Västerås stad ska ta fram en framtidsbild för innerstaden och vi vill göra det tillsammans med invånarna. Nu startar vi projektet Tyck om din innerstad.

Fler och fler vill bo i Västerås och det är otroligt roligt. I en trivsam, livlig och fungerande innerstad ska det finnas utrymme för bland annat kultur, handel, bostäder, verksamheter, grönområden, parker och service. Vi vill fortsätta att skapa en attraktiv och hållbar innerstad och det innebär många utmaningar när staden växer. En gemensam framtidsbild, en målbild, ska ge inspiration och vägleda utvecklingen för den centrala staden.

– Innerstaden är en av våra viktigaste mötesplatser och i det här arbetet kan vi gemensamt bidra med tankar och idéer som kan stärka Västerås i framtiden, säger Anders Teljebäck, (S) kommunstyrelsens ordförande.

Under året anordnar Västerås stad en seminarieserie med inspirerande föreläsare och workshops. Den 9 mars är det dags för det första seminariet i Stora salen på Stadshotellet, och medverkar gör bland andra Thomas Hellqvist, professor i arkitektur, Anders Tejlebäck, (S) kommunstyrelsens ordförande, Lotta Lindstam, stadsbyggnadsdirektör i Västerås och Anders Lerner, direktör för kultur-, idrotts,- och fritidsförvaltningen. Alla är välkomna!

2013 fick Västerås priset Årets stadskärna – mycket tack vare ett gott samarbete mellan olika aktörer. Samarbetet fortsätter i det här projektet och Västerås stad har skapat fokusgrupper som kommer att arbeta lite djupare med vissa utvecklingsfrågor. Vi kommer också att synas i olika sammanhang under året för att aktivt fånga in idéer och synpunkter. Vi vill höra vad de som bor och jobbar i – eller besöker – Västerås tycker och tänker om innerstaden i dag och i framtiden.

Första delen i dialogarbetet är en webbenkät med några frågor om innerstaden som kommer att fungera som inspiration i det fortsatta arbetet.

– Att skapa en attraktiv innerstad handlar både om att skapa fysiska förutsättningar för utveckling: Ny bebyggelse, väl fungerande offentliga rum och så vidare, men också om att ta hänsyn till mjuka värden så som trygghet, tillgänglighet och att alla känner sig välkomna i sin innerstad, säger Anna Jägvald, projektledare för Tyck om din innerstad.

Mer information:
Anna Jägvald, samhällsplanerare och projektledare
021-39 32 11, anna.jagvald@vasteras.se.

På vasteras.se/innerstad finns webbenkät och mer information. 

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås