Gå direkt till innehåll
Besök huvudbiblioteket mellan 12 och 29 september och förmedla din åsikt om bibliotek.
Besök huvudbiblioteket mellan 12 och 29 september och förmedla din åsikt om bibliotek.

Pressmeddelande -

Tyck om biblioteket

Den 12-29 september har du som besöker huvudbiblioteket på Biskopsgatan möjlighet att förmedla just dina tankar om framtidens bibliotek. I Hörsalen på huvudbiblioteket finns då en interaktiv utställning som förklarar mer om bibliotekens roll och funktion. Ta chansen och tyck om biblioteket. Utställningen är öppen under bibliotekets ordinarie öppettider.

På uppdrag av regeringen leder Erik Fichtelius arbetet med att ta fram en ny nationell biblioteksstrategi som ska verka för ett bibliotekssverige som stärker demokratin. För att kunna följa denna strategi håller Västerås stadsbibliotek på att arbeta fram en ny biblioteksplan. Utgångspunkt för arbetet är - Hur ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning?

Bibliotek är en plats som ger alla fri tillgång till information, kunskap och kultur och som inspirerar till att ta del av det. Därmed ges möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Biblioteket ska ha en biblioteksplan som beskriver och redogör för olika mål för verksamheten. För att kunna arbeta fram en ny biblioteksplan är besökarnas åsikter och tankar viktiga. Västerås stadsbibliotek bjuder därför in till en interaktiv utställning 12-29 september med syfte att skapa dialog med besökarna. Chefer kommer finnas på plats under utställningstiden och du kan direkt föra fram din åsikt eller ställa frågor.

Alla har vi vår bild av vad ett bibliotek är. Under utställningstiden kommer det hållas fyra seminarier om biblioteksutveckling. Kom och lyssna, din syn på biblioteket kan komma att ändras och du har också alla möjligheter att dela med dig av just din åsikt.

Program seminarier:

Onsdag 12 september
Erik Fichtelius – Från ord till handling
Hörsalen kl. 15.00–16.30

Erik Fichtelius leder arbetet med den nationella biblioteksstrategin och presenterar under detta seminarium det första utkastet till den kommande strategin – för ett Bibliotekssverige som stärker demokratin.

Måndag 17 september
Björn Orring – Användarnas syn på biblioteket
Hörsalen kl. 15.00–16.30

Björn Orring från Svensk biblioteksförening berättar om den Novus-undersökning som gjort om användarnas syn på bibliotek. Undersökningen berör förväntningar, önskningar och tillgänglighet.

Torsdag 20 september
Anette Eliasson och Christina Persson – Att bygga för framtiden
Hörsalen kl. 13.00–14.30

Anette Eliasson, chef för Göteborgs stadsbibliotek och Christina Persson, tidigare chef för Göteborgs stadsbibliotek, berättar om hur de tänkte kring framtidens biblioteks utmaningar och förutsättningar i samband med att de var med och planerade och byggde nya stadsbibliotek i Mölndal och Göteborg.

Tisdag 25 september
Catharina Isberg – En global biblioteksvision
Hörsalen kl. 15.00–16.30

Catharina Isberg, chef för Helsingborgs stadsbibliotek, berättar om arbetet med IFLA (International Federation of Library Associations) Global Library Vision. 31.000 personer från 190 FN-länder på alla sju kontinenter har varit engagerade!

Varmt välkommen att dela din åsikt och tycka om biblioteket!

--

Under denna tid bjuds det även in till dialog på två av våra stadsdelsbibliotek. Den 12 september kl. 18.00-20.00 på Råby bibliotek och den 20 september kl. 18.00-20.00 på Bäckby bibliotek. Då bjuds det på septemberfika med visning av bibliotek samt möjlighet att träffa och prata idéer med avdelningschefen. 

--

För mer information om utställningen och dialogen på huvudbiblioteket kontakta:

Niclas Lindberg
Bibliotekschef
021-39 46 35
niclas.lindberg@vasteras.se

För mer information om dialogen på stadsdelsbiblioteken kontakta:

Irja Holtter
Avdelningschef
021-39 46 70
irja.holtter@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås