Följ Västerås stad

Tre viktiga beslut tagna kring framtida idrottsarenor i Västerås

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2015 16:36 CEST

Nämnden för idrott och friluftsliv har idag tagit tre viktiga beslut som rör Västerås framtida arenor. Nämnden har uppdragit Kultur- idrott- och fritidsförvaltningen och fastighetskontoret att starta arbetet med:

Ett lokalprogram för ny innebandyarena
Lokalprogrammet ska innehålla verksamhetsbeskrivning utifrån behov, ungefärliga ytor och funktioner, ritningsunderlag samt uppskattad kostnadsbild. Programmet ska presenteras i nämnden i november 2015.

En planeringsprocess för ishockeyarena
Att utifrån framtagen förstudie redovisa hur det fortsätta arbetet skall ske. Detta ska sedan redovisas för nämnden i oktober 2015.

En förstudie för friidrottsarena
Förstudie för ny utomhusanläggning för friidrott. Förstudien ska avrapporteras i nämnden i december 2015.

- Det här känns givetvis jättebra! Nu sätter vi ned foten och kommer igång med de här processerna, säger Hans Stergel, ordförande i nämnden för idrott och friluftsliv.

För mer information
Hans Stergel, ordförande
Telefon: 076-200 79 20
E-post: hans.stergel@vasteras.se

Johanna Pettersson, vice ordförande
Telefon: 070-782 86 47
E-post: johanna.pettersson@vasteras.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås