Gå direkt till innehåll
Trafiken leds om till den röda markeringen. Gråmarkerad yta är avstängd.
Trafiken leds om till den röda markeringen. Gråmarkerad yta är avstängd.

Pressmeddelande -

Trafiken genom Kopparlunden leds om

Som en del av utvecklingen av stadsdelen Kopparlunden utförs flera markarbeten vid Metallverksgatan. Från slutet av vecka 41 leds trafiken delvis om i den östra delen av området och kommer att gå längs med järnvägen. Alla verksamheter kommer gå att nå och korsningen Metallverksgatan - Östra Ringvägen är öppen som vanligt.

Kopparlunden ska utvecklas till en stadsdel där de unika historiska miljöerna får sällskap av ny bebyggelse. Målet är att skapa en blandad stadsdel med nya bostäder, arbetsplatser, butiker, restauranger, förskolor, parker och torg. Som ett led i utvecklingen kommer Metallverksgatan i söder och öster flyttas och byta namn till Kullgärdsgatan.

Det senaste året har markarbeten gjorts söder om Emausverkstaden för att förbereda för den nya vägen. Nu ska markarbeten göras även öster om den byggnaden och därför leds trafiken om så att den går längs med järnvägen. Vägen beräknas ledas om fram till våren 2024.

Dagvattenkulvert flyttas

Under tiden som trafiken leds om ska även en del av en dagvattenkulvert som löper under Kopparlunden flyttas. Kulverten transporterar dagvatten från områden norr om Kopparlunden ner till Mälaren.
Mälarenergi äger dagvattenkulverten och deras undersökningar visar att en del av den löper under Emausverkstaden. För att underlätta framtida underhåll ska den del som är placerad under byggnader flyttas.

Postlådor, parkeringar och annan påverkan

Det kommer gå att köra genom Kopparlunden under tiden som arbetet utförs. Korsningen Metallverksgatan - Östra Ringvägen är öppen som vanligt. Trafiken leds om med vägvisningsskyltar och alla verksamheter kan nås. I närheten av det avstängda området har PostNord postlådor som även fortsättningsvis kommer att vara tillgängliga.
I samband med att Metallverksgatan leds om kommer en parkering, som ägs av fastighetsägare i området, att stängas av. Dessa parkeringsplatser har inte varit för allmän parkering och har till största delen nyttjats av en hyresgäst som nu flyttat från Kopparlunden.

Kullgärdsgatan ska ersätta en del av Metallverksgatan
När de mark- och ledningsarbeten som nu ska göras är färdiga återgår trafiken till Metallverksgatans nuvarande sträckning. Men på sikt kommer den södra och östra delen av Metallverksgatan ersättas av den nya Kullgärdsgatan. Den ska gå längs med Emausverkstaden och sedan följa järnvägen fram till Pressverksgatan. På de sträckor av Metallverksgatan som i framtiden ersätts av Kullgärdsgatan ska det bland annat bli ett parkstråk.

Kontaktpersoner:

För information om utvecklingen av Kopparlunden samt arbetet med Metallverksgatan/Kullgärdsgatan:
Katarina Berg, Västerås stads projektledare för utvecklingen av Kopparlunden
021-39 17 93, katarina.berg@vasteras.se

För information om arbetet med Mälarenergis dagvattenkulvert:
Jennifer Bardavud, projektledare Mälarenergi vatten
021- 39 52 03, jennifer.bardavud@malarenergi.se


Mer om utvecklingen av Kopparlunden:
Utvecklingen av Kopparlunden har planerats i många år. Västerås stad och fastighetsägarna i området vill omvandla denna historiskt värdefulla stadsdel till en blandad stadsbebyggelse där historia och framtid samspelar och skapar ett levande område. Det finns tre nya detaljplaner för området och en fjärde utarbetas just nu. De nya detaljplanerna ska möjliggöra cirka 2000 bostäder, arbetsplatser, förskolor och mötesplatser som torg och parker i området.

Mer information
www.vasteras.se/kopparlunden

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås