Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Trädfällning i Vasaparken

Med början den 26 mars kommer ett tiotal träd i Vasaparken att fällas. Träden är i dåligt skick och har angripits av röta eller har skadade rotsystem. Flera av träden är över 100 år gamla.

Träden sågas ner bit för bit och arbetet pågår under ett par veckor. Stubbarna fräses bort i samband med fällningen.

Träden ersätts med nya träd, men det är ännu inte bestämt vilka sorter det blir.

I samband med arbetet i Vasaparken kommer en lind på Fiskartorget att beskäras.

Sammanlagt finns det cirka 150 träd i Vasaparken.

För mer information
Ulf Palm, kommunikationsstrateg, tekniska kontoret, 021-39 26 31


 

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås