Gå direkt till innehåll
Så ser vägen ut mot en eventuell folkomröstning
Så ser vägen ut mot en eventuell folkomröstning

Pressmeddelande -

Tillräckligt många namn godkända för att det ska kunna bli en folkomröstning om Västerås Flygplats

Nu är granskningen klar av de namnunderskrifter som samlats in för en folkomröstning om Västerås Flygplats. Granskningen som Västerås stad gjort visar att tillräckligt många namnunderskrifter är godkända för att ett ärende om en folkomröstning ska kunna väckas i kommunfullmäktige.

Det blir nu upp till kommunfullmäktige att ta beslut om en folkomröstning ska genomföras. Det beslutet, alltså om det ska bli en folkomröstning eller inte, planeras att tas i december. 19 297 namnunderskrifter kom in. 15 395 av dem är godkända. Det efter att till exempel dubbletter räknats bort och en folkbokföringskontroll gjorts. För att en folkomröstning ska bli möjlig krävs namnunerskrifter från minst 10 % av antal röstberättigade i kommunen.

Granskningen av namnen har skett enligt regler i kommunallagen. Övriga bestämmelser om folkomröstning finns i lagen om kommunala folkomröstningar.

Vad händer nu?


  • Nu när granskningen är klar ska Västerås stad senast tre månader före ett tänkbart datum för en folkomröstning samråda om datumet med centrala Valmyndigheten. Det innebär att en eventuell folkomröstning sannolikt sker under 2021.

  • Kommunfullmäktige beslutar också om hur frågeställningen på valsedlarna ska vara i en eventuell folkomröstning.

  • Sen startar förberedelser med att ta fram till exempel valsedlar, lokaler och information till dig som ska rösta. Om det blir en folkomröstning kommer den att genomföras ungefär som vid ett vanligt kommun- och riksdagsval. Information om hur det kommer att gå till kommer att finnas till exempel på Västerås stads hemsida och i media.

  • En folkomröstning är endast rådgivande. Sen tar de förtroendevalda politikerna ställning till vad som ska hända med Västerås Flygplats efter att en eventuell folkomröstning genomförts.

För mer information:

Pia Svennerholm Moberg, administrativ chef stadsledningskontoret 021- 39 31 31

Mikael Stenås, samordnare 021 -39 27 08

Ämnen

Regioner