Gå direkt till innehåll
The Apple Core är det vinnande konceptet för framtidens hållbara skolgårdar

Pressmeddelande -

The Apple Core är det vinnande konceptet för framtidens hållbara skolgårdar

Bidraget the Apple Core vann Malmö stads innovationstävling Framtidens hållbara skolgårdar som avgjordes i Malmö den 26 mars 2015. Naturskolan Asköviken, Västerås stad, deltog med det vinnande bidraget inom satsningen Pedagogiska skolgårdar. Förslaget ger visioner för hur skolgårdarna i Västerås, såväl som i resten av Sverige, skulle kunna utvecklas till grönare och mer kreativa platser i den tätnande staden, med förslag kring pedagogiskt upplägg och organisation av verksamheten.

Bakom det vinnande bidraget samarbetade Västerås stad med SLU Movium, EmmaJord – pedagogisk och hälsofrämjande utemiljö och Good Garden AB. Kompetenser inom utomhuspedagogik, grön hälsa, forskning, miljöpsykologi, design, mångårig praktisk erfarenhet av barn och odlande samt gedigen trädgårdskunskap har gett många viktiga infallsvinklar till det vinnande tävlingsbidraget.

Det unika i bidraget är de pedagogiska tankarna där tre verksamheter – skola, fritids och bemannad lekplats – vävs samman. Genom samutnyttjande av skolgården, där utemiljön blir en självklar undervisningsarena och fritidsverksamheten utvecklas med bland annat bygglek samt att skolgården kan utnyttjas av närboende för utegym och stadsodling, främjas hälsa och lärande. Samutnyttjandet leder även till minskad skadegörelse.

I tävlingens utlysningstext efterfrågas ”hur staden kan arbeta med hållbara, hälsosamma och inspirerande skolgårdar framöver. Malmö stad har beslutat att växa genom förtätning och den täta och gröna staden är en utmaning som kräver nytänkande."

– Vi står inför liknande utmaningar i Västerås och därför kändes det viktigt att delta i tävlingen. Det gav oss tillfälle att utarbeta tydliga visioner som underlag för politiska beslut såväl som för utveckling av det pedagogiska arbetet på enskilda enheter, säger Emma Crawley, projektledare Pedagogiska skolgårdar Naturskolan Asköviken.

The Apple Coreär en skolgård med kretsloppstänk, ekosystemtjänster och hög biologisk mångfald, en skolgård där idéer och kreativitet tillåts växa, men framför allt en skolgård för ett hållbart och hälsofrämjande lärande.

För mer information:

Emma Crawley, Pedagogiska skolgårdar, Naturskolan Asköviken, Västerås stad, emma.crawley@vasteras.se, 0708-24 31 49/ EmmaJord – pedagogisk och hälsofrämjande utemiljö emmacrawley11@gmail.com

Magdalena Rehnberg, Pedagogiska skolgårdar, Naturskolan Asköviken, Västerås stad, magdalena.rehnberg@vasteras.se, 021-394160

Torsten Kellander, utomhuspedagog, SLU Movium, torsten.kellander@slu.se, 070-327 22 38

Anette Blåberg, designer, illustratör, hälsofrämjande trädgårdar, Good Garden AB, anette@blaberg.se, 070-499 03 00

Katarina Blåberg, ledarskap och verksamhetsutveckling, Good Garden AB, katarina@goodgarden.se, 073-545 88 42

Helene Båtshake, filosofie doktor pedagogik och landskapsingenjör, SLU, helene.batshake@slu.se, 0703-40 91 23

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås