Följ Västerås stad

SVENSKT REKORD: Plushuset ‐ ger mer än det förbrukar

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 15:30 CET

Den 24 november kl 11.30 på Öster Mälarstrand går starten för svenskt rekord i husbyggande i Västerås. Plusenergihuset med 121 hyreslägenheter börjar nu byggas och med hjälp av 1 250 m2 inbyggda solceller ger huset mer energi än det förbrukar.

Elmätaren snurrar baklänges i rekordhuset
Nu ansluter vi Plushuset till nätet. Sveriges första och största Plusenergihus i klass Miljöbyggnad Guld, sätter en helt ny och utmanande standard för bostadsbyggande i Sverige. Plushusets effektiva solceller ger faktiskt mer energi än det tar, sett över hela året. Till och med varmvattensystemet är supermodernt utan energiförluster. Men det stannar inte ens där, Miljöbyggnad Guld sätter ribban rekordhögt på i stort sett alla miljöplan. Byggteknik, materialval, ventilation, elcykelpooler och mycket mer.

Att Plushuset byggs här är ingen slump. Västerås stad har vunnit pris som Sveriges bästa miljökommun 2016 och är nu även utsett till Sveriges bästa energikommun. Staden har i över 10 år målmedvetet arbetat med bland annat lågenergisatsningar i fastigheter och för bostadsbyggande. Nu fortsätter man på rekordvägen med Plushuset. Mälardalens högskola följer aktivt utvecklingen i rekordhuset.

– Fastighetsnämnden har i sin markanvisning här testat nya grepp med syfte att fokusera på hållbarhet. Det är ett oerhört spännande bostadsprojekt där Västerås stad nu kan kombinera ett prisat och långsiktigt hållbarhetstänk med innovation och modernt nytänkande. Att bygga Miljöbyggnad Guld är rejält utmanande och ställer stora krav på ett seriöst miljö‐ och hållbarhetsfokus i alla led, säger Magnus Edström, ordförande i fastighetsnämnden.

– Plusenergihus, som tillför mer energi än det använder kommer bli allt vanligare. Det övergripande målet med projektet är att ta fram ny kunskap om hur plusenergihus kan kombinera solceller med till exempel fjärrvärme och bergvärmepump. Social hållbarhet är en viktig faktor för oss, vilket stämmer väl med Västerås stads målbild, säger Svante Jernberg, VD, på Sveafastigheter Bostad.

– Högskolan ska utvärdera energianvändning och solcellsproduktion i de uppförda husen och analysera hur de uppfyller ställda målsättningar. En viktig del i projektet är att definiera vad som menas med begreppet plusenergihus och hur de fungerar i energisystemet, säger Björn Karlsson, professor vid Mälardalens högskola.

Fakta:
Var: 24/11 kl 11.30‐13 Kajstaden, Öster Mälarstrand, Västerås
Antal lägenheter: 121
BTA: 10 500 m2
Certifiering: Guld enl Miljöbyggnad
Inspiration: Naturens eget kretslopp
Beräknad första inflyttning: Q1 2018

För mer information:
Magnus Edström, (MP) ordförande fastighetsnämnden, Västerås stad, 0762‐09 86 22, magnus.edstrom@vasteras.se
Svante Jernberg, VD, Sveafastigheter Bostad, 070 222 12 00, svante.jernberg@sveafastigheterbostad.se
Björn Karlsson, professor Mälardalens högskola, 021 10 14 32, bjorn.karlsson@mdh.se
Ulf Edvardsson, projektledare fastighetskontoret Västerås stad, ulf.edvardsson@vasteras.se

Öster Mälarstrand förvandlas från ett slitet industriområde till att bli en ny betydande stadsdel och är ett av Västerås stora utvecklingsområden. Området utgör tillsammans med Lillåudden och Östra hamnen en del av översiktsplanen för centrala Mälarstranden som fullt utbyggt kan komma att innehålla ca 4 000 lägenheter.

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås