Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Storsatsning på cykelstråk i centrala Västerås

Västerås stad gör en satsning på cyklister. Under hösten har Stora Gatan mellan Karlsgatan och Södra Ringvägen genomgått en ordentlig upprustning både när det gäller körbanan och cykelbanan. På tisdag invigs den upprustade sträckan.

Körbanan har fått ny beläggning, men den stora förbättringen gäller cykelbanan. Hela sträckan har försetts med asfalt och markvärmen, som varit ur bruk, har rustats upp vilket gör det möjligt att vintercykla komfortabelt.

I korsningen med Kopparbergsvägen har staden fått sin första cykelbox som gör det säkrare för cyklister, och längs Punkt införs ett försök med cykelfält.

Vid invigningen medverkar bland annat Carin Lidman, ordförande i tekniska nämnden.

Tid: Tisdagen den 10 december kl. 11.00
Plats: Aseatorget, i korsningen Stora Gatan–Kopparbergsvägen

För mer information:
Ulf Palm, kommunikationsstrateg, tekniska nämndens stab, 021-39 26 31

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad
Gå i skola i Västerås
Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås