Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stipendieutdelning Kulturskolan

Nu är det återigen dags för elever från Västerås Kulturskola att få stipendier ur skolans två stipendiefonder.

Naeimi Svedbergs stipendium går till elever som till exempel vill gå sommarkurser eller åka på läger.
Irma Barklunds stipendium delas ut till elever som kommit in eller går på högre konstnärliga utbildningar.
Stipendierna delas formellt ut i samband med Musiklinjens vårkonsert 23 maj kl 19.00 i Växhuset, Konsertsalen.

Naeimi Svedbergs musikstipendium
Dödsboet efter framlidna fru Naeimi Svedberg har i enlighet med hennes uttryckliga önskemål avsatt en generös penningsumma som ska användas till stipendier för elever i Kulturskolans musikämnen. Stipendiet avser tioårsperioden 2005-2015 med ett årligt uttag på cirka 9 000 kr. Lärare på Kulturskolan kan föreslå elever som bedöms vara välförtjänta och lämpliga. Elever kan också själv ansöka om medel för speciella ändamål (som musikkurser, sommarkurser, läger eller liknade).  Beslut fattas av Kulturskolans rektor i samråd med företrädare för dödsboet. Stipendiet kan fördelas på en eller flera elever per år. Företrädare för Kulturskolan och representant för dödsboet förrättar utdelningen.

Irma Barklunds musikstipendiefond
Stipendierna fördelas av Kulturskolans ledningsgrupp till nuvarande elever, före detta elever samt elever i gymnasieskolan som får undervisning genom Kulturskolan. Stipendiet delas också ut till elever som kommit in eller går på högre konstnärliga utbildningar. Företrädare för Kulturskolan förrättar utdelningen.


För mer information kontakta:
Ylva Hermansson Sköld, Västerås Kulturskola, telefon 021-39 19 79

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås