Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Start av flera nya detaljplaner på nya byggnadsnämnden

Beslut väntas om planuppdrag för nya bostäder på Slottsträdgården 2 i centrala Västerås samt ny mottagningsstation för el på Finnslätten.

Torsdagens byggnadsnämnd är det första nämndsammanträdet för den nya byggnadsnämnden efter valet. Nämnden leds av ordförande Thomas Karlsson (s). På nämnden väntas bland annat beslut om planuppdrag för flera nya detaljplaner.

En av dessa är detaljplan för Slottsträdgården 2 i centrala Västerås. Detaljplanen gäller området där bland annat Länsstyrelsen i Västmanland har sina kontor och planen ska skapa förutsättningar för att bygga ett nytt bostadshus samt ändra användning för befintlig byggnad till centrumverksamhet, vård, hotell, kontor och bostäder.
– Vi är förstås i ett väldigt tidigt skede i denna detaljplan och mycket återstår, men det ser ut att kunna bli ett värdefullt tillskott för Västerås innerstad, säger byggnadsnämndens ordförande Thomas Karlsson.

Nämnden väntas också fatta beslut om uppdrag för detaljplan för del av Västerås 3:12, Finnslätten. Denna detaljplan ska skapa möjligheter att bygga en ny mottagningsstation för el och även möjligheter för ankomstparkeringar i norra delen av Finnslätten.
– Finnslätten utvecklas i snabb takt när Västerås viktiga företag växer. Det gör att det finns behov av en ny mottagningsstation och nya parkeringsanläggningar i norra delen av området säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Byggnadsnämndens möte den 17 november börjar klockan 13.00 i Fullmäktigesalen i Stadshuset i Västerås. Mötet börjar med allmänhetens frågestund klockan 13.00-13.15.

Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

På vasteras.se/finnslätten kan du läsa om Finnslättens utveckling.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Thomas Karlsson, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 00 16 mejl: thomas2.karlsson@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

Mer information: Mari Kedevik, kommunikationsansvarig, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås