Gå direkt till innehåll
En grönstrukturplan ger förslag på hur gröna värden kan bevaras, förbättras och utvecklas. Foto från Hamrebäcken, Västerås. Foto: Västerås stad
En grönstrukturplan ger förslag på hur gröna värden kan bevaras, förbättras och utvecklas. Foto från Hamrebäcken, Västerås. Foto: Västerås stad

Pressmeddelande -

Stadens grönstrukturplan redo för granskning

Västerås nya grönstrukturplan är ett steg närmare ett antagande. På torsdag väntas byggnadsnämnden ta beslut om att skicka förslaget på granskning.

Det innebär ett andra tillfälle för västeråsare, föreningar, stadens förvaltningar, länsstyrelsen med flera, att lämna synpunkter på förslaget. En hel del ändringar har gjorts efter det första samrådstillfället som var under 2019.

Planen är ett viktigt underlag för stadens bebyggelseplanering men också för utvecklingen av bland annat våra stadsdelsskogar och parker i våra bostadsområden. Ett antal mycket värdefulla grönområden pekas ut där planen föreslår att ingen bostadsbyggnation eller motsvarande, ska tillåtas. För övriga områden redovisas rekreationsvärden och även biologiska/ekologiska värden som är viktiga att ta hänsyn till om en byggnation skulle övervägas där.
– Att planera en stad där gröna värden tas tillvara och utvecklas är en del av strategierna för att skapa en hållbar stad. Vi vet att stress minskar när vi ser eller vistas i grönområden. Vi ser också att Västerås naturområden och parker är betydelsefulla för att till exempel locka turister, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Planen är en större revidering av den gällande grönstrukturplanen, från år 2004, och bygger på ett stort antal inventeringar av vilka värden som finns i områdena och även hur de används av västeråsarna. Granskningen pågår mellan 7 juni – 6 september och handlingarna kommer inom kort att finnas på stadens hemsida.
– Under pandemin har vi generellt sett en ökad användning av parker och grönområden. Det har på ett sätt blivit en påminnelse om hur viktigt det är med grönområden för människors livskvalitet och hälsa. Västerås växer och grönstrukturplanen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna fortsätta att planera och utveckla en attraktiv och hållbar stad, säger Carl Arnö.

Fakta grönstrukturplan
En grönstrukturplan ger förslag på hur vattnet och de gröna värdena kan bevaras, förbättras och utvecklas. Grönstrukturplanen är ett underlag och en grund för samhällsplaneringen. Vi behöver veta vilka områden som vi ska prioritera och utveckla, samt även vilka som kan användas till annat, till exempel för nya bostäder
.

I grönstrukturplanen undersöks till exempel: 

 • hur invånare använder våra gröna områden
 • vilken växtlighet som finns i områden
 • vilken roll grönskan spelar för exempelvis reglering av vatten eller klimat

    Byggnadsnämndens möte den 27 maj börjar klockan 13.00 och hålls digitalt i Teams.

    Mer information:
    Kristoffer Jasinski, kommunekolog, telefon: 021-39 28 91, mejl: kristoffer.jasinski@vasteras.se
    Jonas Cronert
    , t.f ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 31 37, mejl: jonas.cronert@vasteras.se
    Carl Arnö
    , stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

    Ämnen

    Kategorier

    Regioner

    Västerås stad
    Stadshuset, Fiskartorgsentrén
    721 87 Västerås