Följ Västerås stad

Snart rullar en mobil förskoleavdelning i Västerås

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 10:20 CEST

Snart rullar en mobil förskoleavdelning in i Västerås. Det innebär nya spännande lärmiljöer och stora möjligheter till utveckling av den pedagogiska verksamheten. Den mobila förskoleverksamheten innebär även att Västerås stad snabbare och flexiblare kan möta förändringar i behoven av förskoleplatser.

Media och västeråsare är välkomna att se den nya mobila förskoleavdelningen på Vallbydagen den 26 augusti! Då kommer Vallby förskola att visa upp sin mobila förskoleavdelning mellan klockan 12-14 på Allmogeplatsen 36. Förskolechef, medarbetare och barn kommer att finnas på plats och barnens vårdnadshavare är inbjudna. Under dagen kommer även barnen att sjunga och de som önskar får ansiktsmålningar.

Vad innebär den mobila förskoleavdelningen
2011 påbörjades ett projekt inom Västerås stad Skolverksamheter där möjligheterna att införa Mobil förskola undersöktes. Resultatet var positivt och beslut togs om att mobila förskoleavdelningar skulle införas och att två specialinredda förskolebussar skulle beställas. De två bussarna, som kommer att utgöra två förskoleavdelningar för 4-5-åringar, är nu under tillverkning. Den första av de två mobila förskoleavdelningarna kommer att tillhöra Vallby förskola.

– Vi är så glada att det är just vi som får den mobila förskoleverksamheten till oss. Att ha en sådan verksamhet innebär att barnen får vara ute i naturen i större utsträckning och även får större möjlighet att besöka bland annat museer och bibliotek. En sak som ska bli väldigt roligt är att vi får tillfälle att fundera över pedagogiken och hur vi ska arbeta då det är en lite annan förskolemiljö än vad vi har på Vallby förskola, säger Ingrid Kjellin, enhetschef på Vallby förskola.

Införandet av mobila förskoleavdelningar är ett led i Västerås stad Skolverksamheters strävan efter att hela tiden förbättra kvaliteten i förskolorna och att följa utvecklingen inom området. 

– Ursprungligen var det bristen på förskolelokaler som var grunden för vårt intresse, men snart blev den pedagogiska aspekten än viktigare. Förskolans utemiljö vidgas och många nya platser kan besökas. Samtidigt ökar också barnens sociala och kulturella kontakter, säger Yvonne Carehag Gustafsson, verksamhetschef för förskola och Familjedaghem inom Västerås stad Skolverksamheter.


För mer information, kontakta gärna:
Ingrid Kjellin, enhetschef på Vallby förskola, 021-39 86 26 eller ingrid.kjellin@vasteras.se
Yvonne Carehag Gustafsson, verksamhetschef för förskolan, Västerås stad Skolverksamheter, 021-39 18 28 eller yvonne.carehag.gustafsson@vasteras.se