Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Smittspridningen ökar – Västerås stad uppmanar till omtänksamt avstånd

Det är just nu en ökad smittspridning i samhället. Vissa enheter inom vård och omsorg i Västerås stad har ansträngt läge och hög sjukfrånvaro.

– Vi bedömer inte att vi behöver gå upp i stabsläge just nu men vi hanterar frågan genom att löpande stämma av lägesbilden i våra verksamheter och är beredda att fatta beslut om så skulle krävas. Vi har tät kontakt med regionen för att samverka på bästa sätt. Nu har vi ökat fokus på hygienrutinerna, påminner om att hålla omtänksamt avstånd och att stanna hemma vid symtom. Som besökare till våra enheter och kunder så önskar vi att de rekommendationer och anvisningar som finns följs och att inte besöka oss om du har symtom. Förutsättningar kan ändras med kort varsel så var lite extra uppmärksam vid eventuella besök, säger Christine Wäneskog, förvaltningsdirektör.

Så här jobbar stadens vård- och omsorgsverksamheter:

  • Anpassar aktiviteterna på enheterna utifrån rådande förutsättningar under jul och nyår.
  • Verksamheterna är redo att vid behov aktivera omfalls- och kontinuitetsplaner.
  • Fokus i verksamheterna om aktuella hygienrutiner.
  • Förvaltningsdirektören deltar på samordningsmöten med aktörer inom länet.
  • Tät kontakt med smittskyddsenheten på region Västmanland.

Frågor?

Christine Wäneskog, direktör vård- och omsorgsförvaltningen
021–39 25 87
christine.waneskog@vasteras.se

Ämnen

Regioner

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås