Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skolomställning för utveckling av kvalitet och resultat

Grundskolenämnden har i dag beslutat att Skiljeboskolan och Bäckbyskolan ska ombildas till moderna profilskolor, att Gideonsbergsskolan ska läggas ned samt att en centralt placerad profilskola ska etableras. Besluten är en del av stadens skolomställningsarbete för att minska överkapaciteten på lokaler samt att frigöra ytterligare resurser till undervisning.

Den kommunala grundskolan i Västerås står inför stora utmaningar. I vissa åldersgrupper kommer elevantalet att minska dramatiskt under kommande år. Parallellt ökar antalet friskolor. Staden måste därför anpassa sin skolverksamhet så att inte eleverna ska drabbas av mindre resurser till undervisning och lägre lärartäthet.

Grundskolenämnden anser att omställningen främst bör handla om en utveckling av kvalitet och resultat. Trots många insatser har resultatutvecklingen varit svag i flera skolor. Därför är behovet av en genomgripande förändring nödvändig.

På sammanträdet i dag gav grundskolenämnden proAros i uppdrag att utreda hur skola, fritidsgård, öppen verksamhet för 10-12-åringar, bibliotek, mötesplats för äldre samt familjecentrum kan samverka för att öka tryggheten och trivseln i Bäckby. proAros fick också uppdraget att återkomma med ett förslag om hur S:t Iliansskolans lokalöverskott kan lösas.

Den 10 september gav grundskolenämnden proAros i uppdrag att utreda olika alternativ när det gäller utvecklingen av den kommunala grundskolans form och innehåll. Av de handlingsalternativ som utredningen presenterade ställer sig grundskolenämnden bakom följande:

  • Start hösten 2010 av central profilskola med ny pedagogisk inriktning i Komvux före detta lokaler på Eriksborgsgatan.
  • Avveckling av Lövhagsskolan under 2010, under vissa givna förutsättningar (beslut fattas i nämnden i november).
  • Att successivt övergå till skolor med årskurs 6-9. Inför läsåret 2010-2011 omvandlas Skiljeboskolan och Nybyggeskolan till skolor för årskurs 6-9. De nuvarande skolorna för årskurs F-6 inom Skiljeboskolans och Nybyggeskolans upptagningsområden blir skolor för årskurs F-5. Skolor utanför Västerås tätort bedrivs tills vidare med de årskurser som finns idag.
  • Skiljeboskolan och Bäckbyskolan ombildas i och med läsåret 2010/-11ochnya profilskolormed ny pedagogisk inriktning startas.

För mer information:

Conny Ström, strateg, Pedagogiska nämnderas stab, Västerås stad, 021-39 25 18

Mikael Damsgaard, ordförande grundskolenämnden (M), 021-39 10 46

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås