Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skolinspektionens tillsyn i Västerås närmar sig slutet

Med jämna mellanrum genomför Skolinspektionen tillsyn av skolverksamheten i Sveriges alla kommuner. Under 2014 har det bland annat varit Västerås tur. Tisdagen den 4 november kom Skolinspektionens beslut om Västerås stad som huvudman.

– Vi ser detta som ett mycket värdefullt material att ta in i vårt utvecklingsarbete, säger Barn- och utbildningsförvaltningens direktör Jan Lindblom.

De mest tydliga utvecklingsområdena som Skolinspektionen identifierat hos Västerås stad som huvudman är utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, mer likvärdig utbildning för alla samt behov av arbete för ökad inkludering, framförallt inom grundskolan.

– Skolinspektionen lyfter inte fram det som fungerar väl, utan deras uppdrag är att påtala utvecklingsområden. Mycket av det som Skolinspektionen sett att vi behöver utveckla vidare har vi också identifierat i våra egna planer och analyser, så det känns positivt och som ett kvitto att vi är på rätt väg, säger Jan Lindblom. 

Västerås stad har nu tre månader på sig att svara på Skolinspektionens beslut. I samband med att det levererades startade ett arbete med att ta fram åtgärder och vidareutveckla planer.

– Vi tar fram en handlingsplan, och starten på detta arbete har idag genomförts i samarbete med Skolinspektionen där rektorer, förskolechefer, tjänstemän och politiker deltagit, säger Jan Lindblom.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Både kommunala och fristående verksamheter samt huvudmannen omfattas av tillsynen.

För mer information:
Jan Lindblom, direktör Barn- och utbildningsförvaltningen, 021-39 26 89
Tord Karlsson, strateg Barn- och utbildningsförvaltningen, 021-39 84 01

Skolinspektionens pressmeddelande gällande regelbunden tillsyn i Västerås: http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Vasteras-kommun-behover-forbattra-likvardigheten-i-skolan/

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås